|   Početna   |   Kontakt   |   Linkovi   |
Human Rights Lawyers - U saradnji sa Holandskim Helsinškim odborom (NHC,Hag) i organizacijom Interights (London), Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je 1.jula 2005. godine započeo sa realizacijom programa praktične obuke za advokate i pravnike iz Srbije i Crne Gore u primeni precedentnog prava i standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.
Human Rights Lawyers, copyright (c) 2007.
send comments to webmaster

HRL

Human Rights Lawyers
HRL
Human Rights Lawyers
.:Human Rights Lawyers:.
Aktivnosti


Kompletan program se sastoji od nekoliko celina. Prva faza programa obuhvatila je 5 seminara koji su održani tokom 2006 godine na različitim lokacijama u Srbiji i Crnoj Gori. Seminari su sadržali predavanja i praktične vežbe i na svakom su kao predavači i moderatori bila angažovana po dva eminentna domaća i inostrana stručnjaka. Organizacija Interights je za svaki seminar pripremila Priručnike o primeni i tumačenju svakog člana Konvencije kao referentni material za bolje razumevanje sudske prakse i pravila postupka. Domaći eksperti su sa svoje strane pripremali predavanja u pogledu uskladjenosti domaće prakse i zakonodavstva sa odredbama Evropske konvencije.

Prva četiri seminara bila su posvećena pravima koja se garantuju Konvencijom i obuhvatili su analizu standarda sadržanih u Konvenciji, usaglašenost zakonodavstva i prakse Srbije i Crne Gore sa Konvencijom kao i vežbe u kojima su učesnici simulirali uloge u zamišljenim sudskim postupcima. Svaki seminar je trajao 5 dana. Peti, poslednji seminar je bio posvećen isključivo intenzivnom uvežbavanju glavnih koraka u pokretanju slučajeva pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Druga faza programa tokom 2007. godine posvećena je organizaciji nacionalne konferencije (od 29-31. marta 2007 u Beogradu) na kojoj će se široj stručnoj javnosti predstaviti program, učesnici i svi eksperti kao i stručnom seminaru u junu 2007 godine na kome će učesnici programa imati prilike da sa medjunarodnim ekspertima analiziraju slučajeve svojih klijenata i uslove za eventualno obraćanje predstavkom Evropskom sudu u Strazburu. Ova faza programa obuhvata i razvijanje mreže advokata za zaštitu ljudskih prava kroz veb sajt i razmenu informacija i iskustava sa svim zainteresovanim pravnicima i advokatima u zemlji, kao i štampanje publikacije sa svim najvažnijim materijalima sa seminara.