.:Human Rights Lawyers:.
   |   Početna   |   Kontakt   |   Linkovi   |
Human Rights Lawyers - U saradnji sa Holandskim Helsinškim odborom (NHC,Hag) i organizacijom Interights (London), Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je 1.jula 2005. godine započeo sa realizacijom programa praktične obuke za advokate i pravnike iz Srbije i Crne Gore u primeni precedentnog prava i standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.
Human Rights Lawyers, copyright (c) 2007.
send comments to webmaster

HRL

Human Rights Lawyers
HRL
Human Rights Lawyers
Početna stranaDobro došli na sajt advokata za zaštitu ljudskih prava u Srbiji i Crnoj Gori !Portal na kome se nalazite nastao je u okviru programa obuke advokata iz Srbije i Crne Gore u praktičnoj primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima i postupku pred Evropskim sudom za zaštitu ljudskih prava u Strazburu.

Obimni materijali korišćeni tokom seminara kao i brojne korisne informacije u vezi domaćeg i medjunarodnog prava i postupka podnošenja predstavki Mejdunarodnom sudu u Strazburu na ovaj način stavljeni su na raspolaganje svim zainteresovanim pojedincima a naročito pravnicima koji imaju potrebu da prošire svoja znanja iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Putem našeg sajta možete postavljati pitanja, slati nam svoje sugestije, predloge i korisne informacije, podeliti sa nama svoja iskustva i stručna mišljenja oko pojedinih pravnih pitanja.

Naš cilj je da i ovim putem promovišemo zaštitu gradjana u ostvarivanju svojih garantovanih prava pred domaćim i medjunarodnim sudovima i našoj praksi približimo evropske principe i standarde ove zaštite.


O PROGRAMU UKRATKO

U saradnji sa Holandskim Helsinškim odborom (Hag) i organizacijom Interights
(London), Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je 1.jula 2005. godine zapoceo sa realizacijom programa praktične obuke za advokate i pravnike iz Srbije i Crne Gore u primeni precedentnog prava i standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Ovaj dvogodišnji projekat finansiraju holandsko Ministarstvo inostranih poslova (MATRA) i Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte.

Savetodavni odbor programa čine: Biljana Kovačević-Vuco (YUKOM), Vesna Petrovicć (Beogradski centar za ljudska prava), Dragana Piletić (Fond za humanitarno pravo), Nataša Rašić (Pravosudni centar) i Tea Gorjanc-Prelević (advokatska kancelarija Prelević, Podgorica).