|   Početna   |   Kontakt   |   Linkovi   |
Human Rights Lawyers - U saradnji sa Holandskim Helsinškim odborom (NHC,Hag) i organizacijom Interights (London), Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je 1.jula 2005. godine započeo sa realizacijom programa praktične obuke za advokate i pravnike iz Srbije i Crne Gore u primeni precedentnog prava i standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.
Human Rights Lawyers, copyright (c) 2007.
send comments to webmaster

HRL

Human Rights Lawyers
HRL
Human Rights Lawyers
.:Human Rights Lawyers:.
Seminar - Fruška Gora, januar 2006.
SEMINAR I

18.-22. januar 2006. godine


Obrađivane teme:

  • Priroda presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu
  • Interpretativni pristupi/razlike u shvatanju/posebna značenja koncepata
  • Teritorijalni i materijalni doseg
  • Kratak pregled procedure pred Evropskim sudom za ljudska prava
  • Merila za prihvatljivost podnesaka pred Evropskim sudom za ljudska prava
  • Član 2 Konvencije - Pravo na život
  • Član 3 Konvencije - Zabrana mučenja, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja


Eksperti i predavači:


Vesselina Vandova
(pravnik, Interights, London)

Yonko Grozev
(advokat, Bugarski Helsinški odbor)

Elica Grdinić
(advokat, Sekretarijat Evropskog suda za ljudska prava, Strazbur)

Igor Olujić
(advokat, Beograd)

Ružica Žarevac
(pravnik, Beogradski centar za ljudska prava)