|   Početna   |   Kontakt   |   Linkovi   |
Human Rights Lawyers - U saradnji sa Holandskim Helsinškim odborom (NHC,Hag) i organizacijom Interights (London), Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je 1.jula 2005. godine započeo sa realizacijom programa praktične obuke za advokate i pravnike iz Srbije i Crne Gore u primeni precedentnog prava i standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.
Human Rights Lawyers, copyright (c) 2007.
send comments to webmaster

HRL

Human Rights Lawyers
HRL
Human Rights Lawyers
.:Human Rights Lawyers:.
Seminar - Palić, mart 2006.

SEMINAR II

28. mart - 2. april 2006. godine


Obrađivane teme:

  • Član 5 Konvencije - pravo na slobodu i bezbednost
  • Zakonita ograničenja prava na slobodu i bezbednost
  • Proceduralne garancije protiv kršenja prava na slobodu i bezbednost
  • Član 6 Konvencije - pristup pravdi
  • Pravo na pravično suđenje u krivičnim i građanskim postupcima


Eksperti i predavači:

Jeremy McBride
(profesor, predsednik Upravnog odbora Interights, London)

Gregory Thuan
(advokat, Sekretarijat Evropskog suda za ljudska prava, Strazbur)

Dušan Ignjatović
(advokat, Beograd)

Dragan Plazinić
(istražni sudija Orkužnog suda u Beogradu)