|   Početna   |   Kontakt   |   Linkovi   |
Human Rights Lawyers - U saradnji sa Holandskim Helsinškim odborom (NHC,Hag) i organizacijom Interights (London), Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je 1.jula 2005. godine započeo sa realizacijom programa praktične obuke za advokate i pravnike iz Srbije i Crne Gore u primeni precedentnog prava i standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.
Human Rights Lawyers, copyright (c) 2007.
send comments to webmaster

HRL

Human Rights Lawyers
HRL
Human Rights Lawyers
.:Human Rights Lawyers:.
Seminar - Budva, septembar 2006.

SEMINAR IV

19. - 24. septembar 2006. godine


Obrađivane teme:

  • Član 9 Konvencije - Sloboda mišljenja, savesti i veroispovesti
  • Član 10 Konvencije - Sloboda izražavanja
  • Član 11 Konvencije - Sloboda udruživanja


Eksperti i predavači:

Bašak Čali
(profesorka, University College London (UCL))

Kevin Kitching
(advokat, Interights, London)

Yonko Grozev
(advokat, Bugarski Helsinški odbor)

Tanasije Marinković
(asistent na Pravnom Fakultetu u Beogradu)

Dejan Milenković
(pravnik, YUCOM, Beograd)