|   Početna   |   Kontakt   |   Linkovi   |
Human Rights Lawyers - U saradnji sa Holandskim Helsinškim odborom (NHC,Hag) i organizacijom Interights (London), Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je 1.jula 2005. godine započeo sa realizacijom programa praktične obuke za advokate i pravnike iz Srbije i Crne Gore u primeni precedentnog prava i standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.
Human Rights Lawyers, copyright (c) 2007.
send comments to webmaster

HRL

Human Rights Lawyers
HRL
Human Rights Lawyers
.:Human Rights Lawyers:.
Studijska poseta ESLJP u Strazburu, novembar 2006.

Na poziv i uz podršku Saveta Evrope, grupa je od 6 do 10. novembra 2006 boravila u Strazburu u studijskoj poseti Evropskom sudu za ljudska prava. Petodnevna poseta je bila izuzetna prilika učesnicima programa da se u neposrednom razgovoru sa sudijama i zaposlenima u Sudu upoznaju sa sudskom procedurom i administracijom te prisustvuju raspravi pred Velikim većem u predmetu J.A.Pye protiv Ujedinjenog Kraljevstva.

Dnevni red posete je obuhvatio sledeće teme:

 • Kriterijumi prihvatljivosti predstavke (Ms Anna Austin, Šef odseka, Sekretarijat Evropskog suda)
 • Učešće treće strane (Mr. John Darcy, Pomoćnik sekretara Evropskog suda)
 • Privremene mere (Mr Michael O’Boyle,Zamenik sekretara Evropskog suda
 • Izvršenje presuda (Ms. Silvia Grundmann, pravnik, odelenje za izvršenje presuda Evropskog suda, Direktorat za ljudska prava)
 • Pravična naknada (Mr. Peter Kempees, Načelnik odelenja, Evropski sud)
 • Pravo na imovinu (Mr.Dragoljub Popovic, sudija Evropskog suda)
 • Pregled slučajeva protiv Srbije (Mr. Branimir Pleše, pravnik, Sekretarijat Evropskog suda)
 • Pregled slučajeva protiv Bosne i Hercegovine (Mr. Čedo Radnić, pravnik, Sekretarijat Evropskog suda)
 • Pregled slučajeva protiv Hrvatske (Ms. Aida Grgić, pravnik, Sekretarijat Evropskog suda)
 • Rad odelenja (Ms. Sally Dolle, sekretar odelenja, Sekretarijat Evropskog suda)
 • Član 11. Evropske konvencije (Mr. Zvonimir Mataga, pravnik, Sekretarijat Evropskog suda)
 • Iskustva, pitanja u primeni Evropske konvencije (Ms.Elica Grdinić, pravnik, Sekretarijat)
 • ČLan 6. Evropske konvencije (Mr. Gregory Thuan, pravnik, Sekretarijat)


Rasprava pred Velikim većem

Dana 8. novembra održana je u zgradi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu rasprava u predmetu J.A. Pye protiv Ujedinjenog Kraljevstva kojoj su prisustvovali učesnici programa iz Srbije i Crne Gore. Podnosioci predstavke u ovom predmetu su dve Britanske kompanije, J.A. Pye (Oxford) Ltd i J.A. Pye (Oxford) Land Ltd. Predmet se odnosi na povrede člana 1. Protokola 1 koje je Evropski sud utvrdio u svojoj presudi od 15. novembra 2005. godine. Postupajući u skladu sa članom 43 Evropske konvencije o ljudskim pravima, Evropski sud je prihvatio zahtev Vlade Ujedinjenog Kraljevstva za upućivanje predmeta Velikom veću. Presuda Velikog veća očekuje se u drugoj polovini 2007. godine.