POZIV ZA SEMINAR I
POZORIŠNU RADIONICU

Rok za prijavljivanje je
9. januar 2018. do 15h.

DA LI JE JUGOSLAVIJA
MORALA DA UMRE

Sergej Flere, Rudi Klanjšek
Autor: Latinka Perović

DEMOKRATIJA, PLURALIZAM
I EKSTREMIZAM

Vladimir Gligorov

SEMINAR "MLADI U ERI
POST-ISTINE: PROŠIRI VIDIKE"

Novi Sad, 15. decembar 2017.

BIH KAO OTVORENO PITANJE

Autor teksta: Zija Dizdarević
5. decembar 2017, N1

Helsinški Bilten, Br. 137

I NAKON PRESUDE RATKO
MLADIĆ – HEROJ

Novembar 2017.