NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI - ARHIVA

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Škola za interkulturalno obrazovanje, ljudska prava i mirno rešavanje sukoba

 

ŠKOLA ZA INTERKULTURALNO RAZUMEVANJE, LJUDSKA PRAVA I POMIRENJE

Aplikacioni formular poslati do 5. novembra 2012. godine

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

 

Pozivamo sve zainteresovane studente i studentkinje Fakulteta za pravne i poslovne studije USEE u Novom Sadu i drugih visokoškolskih ustanova da se prijave na jednosemestralni kurs pod nazivom “Škola za interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje“, koji će se organizovati od novembra meseca 2012. godine do februara 2013. godine, u prostorijama Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

 

Predavači na kursu će biti profesori i profesorice univerziteta iz Srbije i iz regiona, stručnjaci za pojedine oblasti, publicisti i predstavnici civilnog društva.

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

 

Kurs je odobren od strane Naučno - nastavnog veća Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, podržava ga Norveški Helsinški odbor, a organizuje Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.

Molimo zainteresovane studente da se prijave najkasnije do 5. novembra 2012. godine

 

 

                                         .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

 

Popunjene prijavne formulare pošaljite na adresu:

jmirkov2@gmail.com i dradosavljevici@useens.net

 

Preuzmite prijavni formular sa: http://www.helsinki.org.rs ili www.usee.rs

 

Za sva dodatna objašnjenja obratite se na sledeće brojeve telefona:

Jelena Mirkov Subić 065 835 8881 ili 063 218 953

Prof. Duško Radosavljević 063 580 069

 

Aplikacioni formular >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment