NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI - ARHIVA

 

AKTUELNOSTI - ARHIVA

STRANA 5/5 ::: 1 | 2 | 3| 4 | 5

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Aktuelnosti arhiva - STRANA 5 > Rehabilitacija Draže Mihailovića - revizija istorije

 

 

Saopštenje za javnost

Rehabilitacija Draže Mihailovića - revizija istorije

20. septembar 2010.

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji upozorava da bi sudska rehabilitacija Draže Mihailovića predstavljala reviziju Drugog svetskog rata, kao i odnosa države Srbije prema antifašizmu. Nije reč samo o političkoj revalorizaciji četničkog pokreta koji je bio kolaboracionistički, već i podršci velikosrpskoj ideologiji koju je taj pokret zastupao. Osim toga, rehabilitaciju Mihailovića treba sagledavati i u aktuelnom konteksu, od devedesetih do sada. Zločini koji su počinjeni tokom devedesetih u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj počinjeni su upravo na tragu velikosrpskog projekta čiji je zastupnik bio Draža Mihailović. Ta rehabilitacija može komplikovati odnose u regionu, jer simbolizuje opstanak velikosrpskog projekta. Na unutrašnjem planu može imati posebne reperkusije u Sandžaku, gde su tokom Drugog svetskog rata četnici počinili teške zločine nad Bošnjacima.

Rehabilitacija četničkog vođe jasno bi pokazala da u Srbiji nije uspostavljen vrednosni sistem koji je neupitno profiliše kao antifašističku zemlju. Srbija je samu sebe isključila iz antifašističke koalicije još tokom premijerskog mandata Vojislava Koštunice. Smišljeno je marginalizovana uloga partizana, a glorifikovana uloga četnika, a u školskim udžbenicima četništvo se tumači kao antifašistički pokret "s desne strane". To je istorijski falsifikat, a veoma mlake reakcije javnosti na taj falsifikat takođe svedoče o stanju duha u društvu, posebno u njegovoj eliti.

Prilikom posete predsednika Rusije Dmitrija Medvedeva (2009), 20. oktobar je reafirmisan kao Dan oslobođenja Beograda pod pritiskom ruske strane. To je posebno ponižavajuće imajući u vidu da neko "sa strane" treba da vraća dostojanstvo antifašističkom pokretu u bivšoj Jugoslaviji.

Istovremeno, glorifikacija četništva predstavlja nastavak antikomunističke histerije u Srbiji, pod čijem se okriljem velikosrpski program ustoličava kao jedina ideja i kao jedina ideologija srpske političke misli. Antikomunizam u Srbiji nosi isključivo predznak antititoizma, što je u suštini negiranje federalne Jugoslavije. Negiranjem titozma i avnojevskih granica srpski nacionalisti su krenuli u prekompoziciju Balkana, u ime čega su počinjeni zločini koji su ceo politički, vojni i policijski vrh Srbije odveli u Hag.

Nakon propalog pokušaja sabotiranja kosovske nezavisnosti, srpski nacionalisti ponovo svoju energiju usmeravaju na Bosnu i Hercegovinu. Sudska rehabilitacija Draže Mihailovića pokazala bi da Srbija nije odustala od aspiracija prema BiH. Sistematski napori da se revidira prošlost dovode do opšte konfuzije, posebno među mladim ljudima, koji nemaju potrebna znanja da razlikuju činjenice od falsifikata.

Međunarodna zajednica, pre svega EU i Savet Evrope, moraju posvetiti pažnju ovim tokovima u srbijanskom društvu. Rehabilitacija Mihailovića predstavljala bi udaljavanje od evropskih vrednosti i od članstva Srbije u EU.

 

AKTUELNOSTI - ARHIVA

STRANA 5/5 ::: 1 | 2 | 3| 4 | 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment