NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI - ARHIVA

 

AKTUELNOSTI - ARHIVA

STRANA 5/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Aktuelnosti arhiva - STRANA 5 > Povezivanje i osnaživanje organizacija civilnog društva...

 

Povezivanje i osnaživanje organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana, koje se bave pravima žena i rodnom ravnopravnošću

Radionica za aktivistkinje iz Novog Pazara i Bujanovca

28-29. april 2012

 

Dvodnevna radionica za podizanje nivoa veština i znanja, održana u Beogradu u organizaciji Helsinškog odbora, okupila je 20 predstavnica civilnog sektora iz opština Bujanovac i Novi Pazar.

Radionica je deo projekta koji, uz podršku Evropske komisije, realizuje organizacija Partners for Democratic Change International /PDCI/ iz Brisela u partnerstvu sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji /Srbija/, Partners Kosova - Centar za upravljanje konfliktima /Kosovo/ i ANTICO - Građanskom inicijativom žena /Makedonija/.

Opšti cilj projekta jeste sensibilisanje opštinskih vlasti i marginalizovanih žena na rukovodećim položajima za rodnu ravnopravnost i prava žena, i osposobljavanje žena-rukovodilaca za pokretanje inicijativa i rad u partnerstvu sa ženskim NVO u drugim zemljama. U okviru specifičnog cilja 1 - "podizanje svesti na nivou opština, civilnog sektora i opšte populacije o rodnoj ravnopravnosti, anti-diskriminaciji i politikama i zakonima u oblasti podjednakih šansi za sve, sa posebnim naglaskom na građanska i ljudska prava žena, kroz programe obuke" - svaka od partnerskih organizacija, organizuje, između ostalog, jednu dvodnevnu radionicu u dve unapred određene opštine u svojim zemljama, kako bi podigle nivo veština i znanja lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave pravima žena.

Učesnicama je, kao referentna literatura, unapred podeljen priručnik koji je sastavila organizacija-nosilac projekta PDCI.

Učesnice su bile aktivisktinje sledećih organizacija: Forum žena - Bujanovac, NVO Prosperitet, Odbor za ljudska prava - Bujanovac, i Udruženja samohranih majki i Horizont iz Novog Pazara. One su usavršile svoja znanja u oblasti pisanja projekata za unapređenje položaja žena. Na dnevnim radionicama koje su vodile iskusne trenerice Jarmila Bujak-Stanko i Slavoljupka Pavlović učesnice su imale priliku i da se bolje upoznaju sa međunarodnim i domaćim zakonodavstvom u oblasti rodne ravnopravnosti. Poseban akcenat je bio na domaćim institucijama kojima predstavnice civilnog društva mogu da se obrate za pomoć i saradnju, kao što su ombudsman i poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Helsinški odbor za ljudska prava je došao do podataka koji ukazuju na da su prava žena u opštinama na jugu Srbije i Sandžaku zabrinjavajuće ugrožena. U prethodnim razgovorima sa aktivistkinjama ženskih organizacija i drugim akterima iz ovih opština istaknuti su sledeći problemi:

- nepostojanje podrške SOS službama kao prvoj pomoći ženama-žrtvama nasilja (NVO Kulturni centar Damad već niz godina pruža usluge SOS telefona isključivo na volonterskoj osnovi);

- država ne finansira nijedan od ovih oblika pomoći;

- pravosuđe - neefikasnost, korupcija, opstrukcije od strane lokalnih "moćnika";

- neadekvatno postupanje policijskih službenika (nedostatak senzibiliteta za žrtve porodičnog nasilja, dalja diskriminacija);

- neprimenjivanje člana porodičnog zakona o meri udaljavanja nasilnika iz zajedničkog mesta stanovanja;

- plaćanje iz vlastitog džepa za lekarski nalaz kojim žrtve nasilja dokazuje telesne povrede;

- izrazito tradicionalni odnosi u zajednici - žene-žrtve nasilja mogu da se vrate u svoju primarnu porodicu često pod uslovom da ne dovedu svoju decu (ovaj oblik uslovljavanja žene dovodi u situaciju da se odlučuju između spasavanja vlastitog života ili odricanja od materinstva);

- zajednica koja često toleriše nasilnika (često se muški članovi rodbine uključuju u pretnje i šikaniranje žrtve nasilja);

- žene uglavnom ne znaju koja su im prava ili im nisu dostupna pravna sredstva;

- nepostojanje besplatne pravne pomoći (preporuka je osnivanje tima žena advokata koje bi pružale usluge žrtvama);

- nepostojanje bilo kakvog privremenog smeštaja, zbog čega službenici centara za socijalni rad i policije često primenjuju "medijaciju" - nasilnik se ubeđuje da više ne ponovi nasilje.

- na prostoru opštine Bujanovac ne postoje ni bazični mehanizmi zaštite od nasilja u porodici (policija i nadležne službe ne reaguju na učestale incidente prebijanja žena).

 

Učesnice radionice su potvrdile i komentarisale ove konstatacije. Na primer, rekle su: "Obratiti se policiji, pa to je tabu"; "Mi prvenstveno imamo problem sa predrasudama"; "Ne podržavaju nas druge institucije - opština i centar za socijalni rad"; "Kada smo se obraćali Centru za socijalni rad nismo dobili nikakvu pomoć"; "Postoji jaka ekonomska zavisnost žena koja doprinosi njenoj daljoj diskriminaciji".

Sledeće izjave ilustruju probleme koji se uočavaju u kapacitetima samih organizacija ili osposobljenosti aktivistkinja: "Žene nemaju sve potrebne informacije"; "Žene imaju dovoljno znanja, ali im nedostaju mehanizmi preko kojih će ostvariti svoje predloge"; "Policija se ne odaziva na slučajeve nasilja u porodici ili dolazi sa dva sata zakašnjenja"; "Obraćanje institucijama dovodi do toga da odgovor kasni i do pet meseci (npr. kada je u pitanju Ministarstvo za rad i socijalna pitanja)".

 

Zaključak radionice: u ovim regijama (kao i u celoj Srbiji) neophodno je raditi na umrežavanju organizacija koje promovišu i štite prava žena; neophodno je jačati kapacitete tih organizacija, što je jedna od važnih karika poboljšanja položaja žena i ostvarivanja njihovih prava.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELNOSTI - ARHIVA

STRANA 5/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment