NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI - ARHIVA

 

AKTUELNOSTI - ARHIVA

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Aktuelnosti arhiva - STRANA 4 > Degradacija ljudskih prava

 

 

Tekst je objavljen u stampanom izdanju Danasa

Zašto poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić nesme da bude smenjena

Degradacija ljudskih prava

Autor: Izabela Kisić

www.danas.rs | 17. januara 2013.

Pokretanje skupštinske inicijative za smenu poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić, na osnovu zahteva 140 potpisnika peticije, ozbiljno bi degradiralo ljudska prava u Srbiji i obesmislilo rad nezavisnih institucija. Skupština Srbija koja bira nezavisna regulatorna tela, morala bi da štiti poverenicu i time stvara neophodne uslove za slobodan i neometan rad tog nezavisnog tela koje se bavi zaštitom diskriminisanih građana. Kampanja protiv poverenice predstavlja pritisak na nju i zaposlene u njenoj kancelariji da obustave zaštitu marginalizovanih grupa i diskriminsanih građana.

Argumenti navedeni u peticiji za smenu poverenice Petrušić (da primenjuje Zakon o zabrani diskriminacije “na štetu razvoja demokratskog društva”, pristrasnost prema “nekim nevladinim organizacijama (kao što je Labris)”, svođenje Zakona na “zaštitu manjnskih grupa “) svedoče o neznanju i nerazumevanju koncepta manjinskih i ljudskih prava, kao i prava na seksualnu opredeljenost i rodni identitet. Ovom peticijom ne samo da se praktično traži obustava zaštite građana od diskriminacije na osnovu njihove seksualne opredeljenosti, već se ugrožava i sloboda izražavanja i udruživanja organizacija koje ih štite i bore se za prava ugroženih seksualnih manjina.

Zadatak parlamenta je da opominje izvršnu vlast da poštuje osnovna prava svih građana i donosi odluke koje suzbijaju diskriminaciju, po bilo kom osnovu, uključujući i njhov rodni identet. Parlament je i najznačajniji i najuticajniji forum u zemlji za promociju antidiskrimnatorskih stavova.

Odbijanje institucija da ukažu i spreče nasilje nad pripadnicima seksualnih manjina stvara kulturu nekažnjivosti u kojoj takvo nasilje lako eskalira. Ova peticija je veoma opasna zbog konteksta u kome žive pripadnici seksualnih manjina. U Srbiji su, seksualne manjine, kao i organizacije civilnog društva i branitelji ljudskih prava koji pokušavaju da ih zaštite, izloženi stigmatizaciji, fizičkim napadima, verbalnom nasilju i govoru mržnje. Ozbiljno je ugroženo njihovo pravo na izražavanje i slobono okupljanje. To izaziva i strah kod nekih građana zbog čega su praktično primorani da prikrivaju svoju seksualnu opredeljenost i identitet.

Obaveza državnih institucija je da efikasno istraže sve slučajeve nasilja zasnovanog na seksualnoj opredeljenosti žrtve, ili rodnom identitetu i dovedu počinioce pred sud. Obaveza demokratskih država je i da preduzmu sve pravne, administrativne i druge mere da zabrane i eliminišu diskriminaciju na osnovu seksualne opredeljenosti. Institucije moraju da obezbede zaštitu branitelja ljudskih prava. Poverenica Nevena Petrušić radi upravo u skladu sa ovim principima.

Parlament je jedna od institucija koja mora da obezbedi da se svako oseća slobodnim i bezbednim da prijavi i sudskim i drugim nezavisnim telima, svaki čin diskriminacije . Država treba da obezbedi da nezavisna tela, zadužena za ljudska prava efikasno ukazuju na slučajeve kršenja ljudskih prava, daju preporuke za efikasno sprečavanje takvih dela i zahtevaju da se prekine sa praksom nasilja.

Posebno je značajna uloga profesora u školama i na univerzitetima u razvijanju kulture ljudskih prava među mladim ljudima. Nažalost, različita istraživanja stavova mladih ljudi pokazuju izuzetno visok stepen homofobičnosti kod mladih, što neretko završava u nasilnim verbalnim i fizičkim incidentima prema pripadnicima manjinskih grupa. Za takvu situaciju velikim delom odgovorni su profesori i predavači.

Zaštita građana od diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije proističe iz domaćih i međunarodnih dokumenata. U Zakonu o zabrani diskriminacije (član 13) izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti po osnovu rodnog identiteta i seksualnog opredeljenja smatra se teškim oblikom diskriminacije. U teške oblike diskriminacije spada i “propagiranje ili vršenje diskriminacije od strane organa javne vlasti i u postupcima pred organima javne vlasti”, kao i “propagiranje diskriminacije putem javnih glasila”. Takođe, svako ima pravo da se izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji, a diskriminatorsko postupanje zbog takvog izjašnjavanja je zabranjeno (član 21).

Univerzalna deklaracija UN o ljudskim pravima garantuje zaštitu manjina, slobodu, okupljanja, udruživanja i izražavanja. U Kopenhaškim političkim kriterijumima za prijem u EU zabranjuje se diskriminacija manjina. Evropske povelja o osnovnim pravima (član 21), jedan od osnovinih dokumenata EU o ljudskim pravima, eksplicitno zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije.

Međunarodne organizacije i insititucije, čiji je Srbija član, poput UN, OEBS i Saveta Evrope, pomno prate položaj LGBT stanovništva u svetu i redovno upućuju vladama članica preporuke za sprečavanje diskriminacije lezbijki, gejeva, biseksualaca i transrodnih građana i poboljašnje zaštite njihovih prava. Takođe, to čini i Evropska komisija u odnosu na zemlje koje pretenduju da postanu član EU.

I na kraju, ali najvažnije, osim konteksta u kome nastaje ova peticija (visokog procenta homofobije medju stanovnicima i fizički napadi i pretnje prema seksulnim manjinama) jeste pitanje: ko su potpisnici peticije? Među njima su oni koji su tokom devedesetih bili istaknuti propagandisti ratova, iza čijih reči su sledili zločini. Njihova imena su u dokumentima Haškog tribunala, publikaciji Tužilaštva za ratne zločine u Srbiji o pozivanju ili podsticanju na ratni zločin, kao i u brojnim analizama i izveštajima organizacija civilnog društva o vezi izmedju medijskog spinovanja i ubistva premijera Zorana Đinđića.

 

AKTUELNOSTI - ARHIVA

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment