NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Aktuelnosti arhiva - STRANA 4 > Nacionalni preventivni mehanizam predstavljen...

 

Nacionalni preventivni mehanizam predstavljen studentima fakulteta

Novi Sad, 30. maj 2013.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, učestvovao je na tribinama za studente, koje u okviru projekta „Zajedno protiv torture“, sprovodi Međunarodna mreža pomoći IAN, jedna od organizacija civilnog društva koja takođe učestvuje u radu Nacionalnog preventivnog mehanizma.

Rad Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) predstavljen je studentima Pravnog fakuleteta u Beogradu na tribini 08. maja 2013 godine, dok je tribina za studente Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održana 30. maja 2013 godine.

NPM je novi mehanizam u Republici Srbiji koji je ustanovljen 2011. godine dopunom Zakona o ratifikaciji Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni i postupaka. NPM postoji u približno 70 zemalja u svetu i zadatak ovog tela jeste da unapredi uslove života i ostvarivanja ljudskih prava osoba koje borave u ustanovama zatvorenog tipa. Poslovi rukovođenje aktivnostima NPM u Srbiji povereni su Zaštitniku građana.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, potpisao je Memorandum o saradnju u oblasti obavljanja NPM-a sa Zaštitnikom građana u januaru 2012 godine. Kao deo tima NPM-a, Helsinški odbor za ljudska prava učestvuje u posetama zatvorskih ustanova u Srbiji.

Na tribinama koje su organizovane za studente, Jelena Mirkov Subić, predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, govorila je o iskustvu Helsinškog odbora u dosadašnjem radu u okviru NPM- a, kao i o stanju u zatvorima u Srbiji.

Svi učesnici tribina ocenili su da je najveći doprinos ovog mehanizma što ukazuje na mogućnost sistemskog unapređenja funkcionisanja institucija i ustanova zatvorenog tipa, te da najveći izazov za društvo u celini i dalje predstvalja resocijalizacija osoba koje više nemaju potrebe za boravkom u njima.

Pored organizatora tribina i Helsinškog odbora za ljudska prava, na tribinama su govorili i Zamenik Zaštitnika građana - Miloš Janković, Zamenik Pokrajinskog ombudsmana - Stevan Arambašič i članovi Udruženja korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih porodica „Duša“ iz Beograda.

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment