NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Aktuelnosti arhiva - STRANA 4 > Održani treninzi na temu „Uloga i značaj Nacionalnog...

 

Održani treninzi na temu „Uloga i značaj Nacionalnog preventivnog mehanizma“

7. decembar 2013.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je u okviru dva kompatibilna projekta pod nazivom "Osnaživanje rada Nacionalnog preventivnog mehanizma i zagovaranje prava institucionalizovanih lica" i „Monitoring zatvorskog sistema u Srbiji 2012-2013“, organizovao tri jednodnevna treninga koja su se održala u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.

Ove treninge Helsinški odbor je održao u saradnji sa Zaštitnikom građana i Misijom OEBS u Srbiji, a u realizaciji treninga bili su uključeni i eksperti za zatvore i doktor koji je član CPT-a iz Republike Srbije. Učesnici ovog treninga bili su zaposleni u zatvorima, socijalnim ustanovama, domovima za decu sa poremećajima u ponašanju i psihijatrijskim bolnicama.

Pozivu za učestvovanje na ovom treningu odazvalo se više od 25 ustanova sa teritorije cele Srbije.

Cilj ovih treninga je bio da se zaposleni u ustanovam koji rade sa licima lišenim slobode, bilo dobrovoljno ili prinudno, edukuju o ulozi i načinu rada Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture, kao i da dobiju relevantna saznanja o međunarodnim standardima koji zabranjuju mučenje, nečovečno postupanje i surovo kažnjavanje. Zaposleni u ovim ustanovoma imali su prilike i da se upoznaju sa dobrom praksom i načinim rada u cilju zadovoljenja prihvaćenih standarda i propisanih zakonskih normi.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji ove projekte realizuju uz podršku Civil Rights Defenders i Ambasade Kraljevine Holandije.

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment