NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Aktuelnosti arhiva - STRANA 4 > Regionalna konferencija "Uloga univerziteta u izgradnji...

 

Regionalna konferencija
"Uloga univerziteta u izgradnji mira"

Sarajevo, 20. mart 2014.

Sarajevska Deklaracija o ulozi visokog obrazovanja i civilnog društva u edukaciji za mir >>>

 

Regionalna konferencija "Uloga univerziteta u izgradnji mira" održana je 20. marta u Sarajevu od strane Helsinškog komiteta Norveške zajedno sa partnerima. Na vrlo uspješnoj konferenciji, na kojoj je usvojena i Sarajevska deklaracija o ulozi univerziteta i civilnog društva u izgradnji mira, registrovano je 88 učesnika iz regiona Zapadnog Balkana.

Deklaracija će biti naš vrijednosni i radni orjentir u našem zalaganju za aktivnije učestvovanje univerziteta u izgradnji mira i njihovu saradnju sa civilnim društvom. Na osnovu nje ćemo ove godine izraditi strategiju djelovanja za sljedeće 3 godine. (2015-2018).

 

Informacije o i video izvještaje sa konferenciji možete naći na:

 

Web stranici Helsinškog komiteta Norveške
www.nhc.no

 

Web stranici Norveške Ambasade u Bosni i Hercegovini
http://www.norveska.ba/News_and_events/Society-and-Policy/Dialogue-Cooperation-and-a-Declaration--The-Role-of-Universities-in-Peace-Building/

 

Facebook stranici: Uloga univerziteta u izgradnji mira

 

U medijima:
http://www.tv1.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/dogadjaji/15524-gost-dnevnika-enver-djuliman.html

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment