NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Aktuelnosti arhiva - STRANA 4 > Srbija: Počiniocima ratnih zločina ne sme biti dozvoljeno...

 

 

Saopštenje za javnost

Srbija: Počiniocima ratnih zločina ne sme biti
dozvoljeno da izbegnu pravdi

Amnesty International

4. novembar 2014.

Vlada Srbije mora pojačati mere neophodne za suzbijanje kulture nekažnjivosti za zločine po medjunarodnom pravu – ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid, koje su tokom ratova ‘90tih godina prošlog veka počinili srpska policija, vojska i paravojne snage, izjavila je danas organizacija Amnesti Internešenel.

Izveštaj Amnesti Internešenela, Srbija: Okončati kulturu nekažnjivosti za zločine po medjunarodnom pravu, koji je danas objavljen na srpskom jeziku, analizira nedostatke u sudskom i tužilačkom sistemu Srbije i identifikuje brojne prepreke i institucionalne barijere koje sprečavaju iscrpno, objektivno i delotvorno istraživanje i procesuiranje zločina po medjunarodnom pravu.

“Nekoliko narednih godina biće od presudne važnosti za suzbijanje klime nekažnjivosti u Srbiji. Vreme prolazi, svedoci umiru a sećanja blede. Počiniocima ratnih zločina mora hitno da se sudi kako bi se osiguralo zadovoljenje pravde za žrtve pre nego što bude prekasno,” izjavio je John Dalhuisen, direktor Programa za Evropu i centralnu Aziju u Amnesti Internešenelu.

“Proces pridruženja Srbije Evropskoj Uniji pruža jedinstvenu priliku da se prevazidju nedostaci u pravnom sistemu i da se u narednih nekoliko godina obezbede potrebna sredstva i resursi neophodni za istraživanje i procesuiranje ovih zločina. Kultura nekažnjivosti za zločine po medjunarodnom pravu treba da bude ključni element u zadovoljavanju kriterijuma o pravosudju i osnovnim pravima.”

Deceniju nakon osnivanja Odeljenja za ratne zločine u okviru beogradskog Okružnog suda, za zločine po medjunarodnom pravu koji su tokom ratova ’90-ih godina prošlog veka činjeni širom regiona, procesuirano je samo oko 160 pojedinaca.

Pristup pravdi je uskraćen hiljadama žrtava širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova. Veoma mali broj žrtava je uspio da ostvari pristup reparaciji ili odšteti za zločine koje su preživeli. Porodice nestalih jos uvek čekaju da saznaju ko je odgovoran za smrt njihovih najmilijih a žene i devojke koje su bile podvrgnute ratnim zločinima seksualnog nasilja još uvek čekaju da se počinioci izvedu pred lice pravde.

Od objavljivanja izveštaja na engleskom jeziku u junu ove godine, Evropska komisija je u svom izveštaju o napretku Srbije ka Evropskoj Uniji objavljenom u oktobru ove godine ukazala na mnoge razloge za zabrinutost koji su pomenuti u ovom izveštaju kao što su neuspeh u pokretanju istraga protiv visokorangiranih vojnih i policijskih zvaničnika, nepostojanje efikasnog sistema zaštite svedoka i podrške svedocima kao i nepostojanje pristupa reparacijama, uključujući i odšteti za većinu žrtava ratnih zločina.

Medjutim, primećuju se i znaci napretka, kao na primer ponovno otvaranje istrage u septembru na poligonu Ministarstva unutrašnjih poslova u Batajnici gde su 1999. godine sahranjena tela kosovskih Albanaca kao i stvaranje mogućnosti da se reši problem neuspešne Jedinice za zaštitu svedoka smenjivanjem načelnika te jedinice u junu ove godine.

“Napredak je jedino moguć uz obvezivanje Vlade Srbije da sprovede konkretne mere koje su neophodne da bi se ostvario pristup pravdi za sve. Vlada mora da pokaže političku volju da prekine kulturu nekažnjivosti u Srbiji,” izjavio je John Dalhuisen.

Amnesti Internešenel predlaže niz mera koje vlada Srbije treba preduzeti a koje uključuju: obezbedjivanje dovoljnog broja dodatnog osoblja i sredstava Tužilastvu za ratne zločine; formiranje efikasne Službe za otkrivanje ratnih zločina; osiguravanje adekvatne podrške svedocima uključujući i specijalizovanu podršku preživelima ratnog zločina seksualnog nasilja kao i prekida sa zastrašivanjem svedoka zaštićenih od strane Jedinice za zaštitu svedoka. Izveštaj takodje naglašava nepostojanje efikasnog administrativnog sistema koji bi žrtvama omogućio ostvarivanje prava na reparacije, uključujući i odštetu.

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment