Seminar “Srbija i Kosovo: kultura
bez granica”

Beograd, Novi Sad, Priština i Prizren, 23-31. oktobar 2017.

 

 

 

SEMINAR “SRBIJA I
KOSOVO: KULTURA BEZ...

 

 

Q&A

 

 

ZBIRKA ESEJA – “SRBIJA I
KOSOVO: KULTURA BEZ...