Aktivnosti > Mladi umetnici/e u akciji > Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrospektiva

Edin Alija, Suri Atilla, Video, 7 min, Jun 2016.

   

 

 

 

Pokretne slike daju uvid u proces raspakivanja stereotipnih slika i predstava u susretu mladih umetnika sa Kosova i Srbije i njihovu konstrukciju ideja o kulturi „Drugog“.

Iskustva koja su doživeli na predavanjima i radionicama, prilikom poseta kulturnim institucijama i u procesu kreiranja instalacija, omogućila su umetnicima da preispitaju slike koje imaju jedni o drugima, kulturama iz kojih dolaze. Instalacije koje su nastale u ovim situacijama simuliraju neke od procesa koji u post-konfliktnim zajednicama dovode do nevidljivosti kultura i stereotipizacije u negativnom smislu i provociraju ličnu odgovornost svakog od nas u (de)konstrukciji kulture.

Video snimak koji su napravili umetnici iz Srbije i Kosova inspirisan je njihovim iskustvima upoznavanja jedni drugih i upoznavanja međusobnih kultura i društava u okviru programa Helsinškog odbora za ljudska prava "Serbia and Kosovo: Intercultural Icebreakers." (“Srbija i Kosovo: kultura bez granica”). Video snimak daje uvid u proces raspakivanja stereotipnih slika i predstava u susretu ovih mladih umetnika i njihovu konstrukciju ideja o kulturi „Drugog“. Iskustva koja su doživeli na predavanjima i radionicama, prilikom poseta kulturnim institucijama i u procesu kreiranja video snimkova i instalacija, omogućila su umetnicima da preispitaju slike koje imaju jedni o drugima, i o kulturama iz kojih dolaze. Instalacije koje su nastale u ovim situacijama simuliraju neke od procesa koji u post-konfliktnim zajednicama dovode do nevidljivosti kultura i stereotipizacije u negativnom smislu i provociraju ličnu odgovornost svakog od nas u (de)konstrukciji kulture.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokom 2015. godine projekat je finansirala EU u okviru programa “Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“.
Tokom 2016. godine projekat je finansirala fondacija Robert Bosch Stiftung GmbH i Ambasada SR Nemačke u Beogradu.
Stavovi izneti na ovoj internet stranici predstavljaju stavove autora/organizatora i
nužno ne izražavaju stavove Evropske unije, Robert Bosch Stiftung GmbH i
Ambasade SR Nemačke u Beogradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2015

Web Design * ParadoXFactory