Thirrje për aplikimi për seminar "Serbia dhe Kosova: Thyerja e Akullit Ndërkulturor”

23-31. tetor 2017. * Beograd, Novi Sad, Prishtinë dhe Prizren

Since 2015, the Helsinki Committee for Human Rights in Serbia has organized six seminars for young artists from Serbia and Kosovo on the topic of interculturalism and socially engaged art practices. Encouraged by the success of these seminars, we are now preparing another study tour from October 23 - 31, 2017, for 16 young people
(8 from Kosovo and 8 from Serbia). As in the past, we are targeting
young people from Serbia and Kosovo who are active and/or
interested in arts, culture and media to participate in this project. The seminar will start in Belgrade featuring lectures, visits...

... >>>

 

 

 

 

Komiteti I Helsinkit me kënaqësi të madhe
prezanton filmin e animuar “Q&A“!

Filmi është realizuar në kuadër të programit tonë Serbia and Kosovo: Intercultural Icebreakers. Ky film i shkurtër i animuar është rezultat i bashkëpunimit mes artistëve të rinj
nga dy shoqëritë post-konfliktuoze, Kosova dhe Serbia. Ai paraqet tre tregime të inspiruara nga sfidat me të cilat ballafaqohen të rinjtë, të cilat janë të nxitura nga tiparet e përbashkëta frenuese të këtyre shoqërive. Faleminderit të gjithë atyre që kanë kontribuar në këtë eksperiencë të paharrueshme.

... >>>

Përmbledhje esesh – “Serbia dhe Kosova: kultura pa kufij”

Korrik 2017

 

“Kultura mbi
nacionalitetin”
është formulë
për tejkalimin e
barrierave

Koha, 1 qershor 2017

 

A munden artistët t’i rikuperojnë dëmet nga e kaluara?

Gazetaere, 31/05/2017

 

 

 

 

 

 

 

Në vitin 2015, program është financuar nga Bashkimi Europian në bazë të Pëkrahjes për Shoqërinë Civile 2013.
Në vitin 2016, programi financohet nga Robert Bosch Stiftung GmbH.
Përmbajtjet e të gjitha thirrjeve/njoftimeve për shtyp/video materialeve janë përgjegjësi e vetme
e autorit/organizatës dhe në asnjë mënyreë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Europian ose
të Robert Bosch Stiftung GmbH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinki Committee for Human Rights in Serbia - 2015

Web Design * ParadoXFactory