Galeri

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcioni rrugor

Serbia dhe Kosova:
Thyerrja e akullit
nderkulturor, Gusht 2015

... >>>

 

Street art action

Serbia dhe Kosova:
Thyerrja e akullit
ndërkulturor

... >>>

 

RTK

Shtator 2015.

... >>>

 

Performanca dhe
Ekspozita „Tre Pyetje
– Triponi“

20. Nëntor 2015.

... >>>

 

Seminar “Serbia dhe
Kosova: Thyerja e
akullit ndërkulturor”

Prishtine,
Mars 31 - Prill 4, 2015

... >>>

 

 

 

 

 

 

 

Seminar “Serbia dhe
Kosova: Thyerja e
akullit ndërkulturor”

27-31 Mars, 2015

... >>>

 

Shoqëria civile e
bashkuar për
bashkpunimin
Kosovë dhe Serbi

Mars, 2015

... >>>

 

 

 

 

 

 

Në vitin 2015, program është financuar nga Bashkimi Europian në bazë të Pëkrahjes për Shoqërinë Civile 2013.
Në vitin 2016, programi financohet nga Robert Bosch Stiftung GmbH.
Përmbajtjet e të gjitha thirrjeve/njoftimeve për shtyp/video materialeve janë përgjegjësi e vetme
e autorit/organizatës dhe në asnjë mënyreë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Europian ose
të Robert Bosch Stiftung GmbH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinki Committee for Human Rights in Serbia - 2015

Web Design * ParadoXFactory