Aktivnosti > Seminari > Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za seminare
“Srbija i Kosovo: kultura bez granica”

Prvi seminar 27. - 31. mart 2015. Beograd, Srbija

Drugi seminar 31. mart - 4. april 2015. Priština, Kosovo

 

 

 

 

 

"Srbija i Kosovo: kultura bez granica" je program Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji koji sprovodimo u saradnji sa Liberalno demokratskim centrom iz Prištine. Programom želimo da kulturnom razmenom doprinesemo obnavljanju ranije uspostavljenih odnosa i stvaranju novih mreža mladih ljudi, akademskih i umetničkih grupa, medija i civilnog društva iz Beograda i Prištine.

Program će početi seminarima koji će okupiti 25 mladih ljudi (po seminaru) iz Srbije i Kosova koji su aktivni u oblastima umetnosti i kulture. Prvi seminar će biti održan u Beogradu i trajaće 5 dana. Drugi seminar, koji će takođe trajati 5 dana, će početi 31. marta u Prištini. Ideja je da polaznicima iz Srbije i Kosova seminari približe teme kao što su: kultura ljudskih prava, inter/multikulturalizam, rešavanje sukoba kroz umetnost i popularnu kulturu, umetnost kao sredstvo za društvenu promenu, kultura otpora i dr.

Pored predavanja na ove teme, polaznici će proći i radionice tokom kojih će osmisliti zajedničke aktivnosti/kampanje (kao što su kratke predstave, filmovi, izložbe, i sl.) u cilju promocije poštovanja, razumevanja i tolerancije. Polaznici će ove aktivnosti realizovati tokom godine, i za to će imati našu logističku, finansijsku i svaku drugu podršku. Na ovaj način projekat afirmiše mlade umetnike iz oba društva, koji će zajedničkim idejama i radom doprineti razbijanju predrasuda i stereotipa, i uticati na širenje dobrosusedskih odnosa Kosova i Srbije.

Tokom seminara polaznici će imati priliku da obiđu različite institucije i organizacije u Beogradu i Prištini kako bi se upoznali sa dosadašnjim kulturnim i umetničkim programima na temu srpsko-albanske kulture. Takođe, učesnici će posetiti različite kulturne događaje u Beogradu i Prištini koji se budu dešavali u toku realizacije seminara.

Seminari su samo jedna od aktivnosti programa “Srbija i Kosovo: kultura bez granica”. Priliku da se mladi umetnici sa Kosova predstave u Srbiji imaće tokom kulturnog događaja “Mesec dana Prištine u Beogradu”. Nakon toga uslediće “Mesec dana Beograda u Prištini” gde će mladi režiseri, književnici, slikari, muzičari i drugi umetnici iz Srbije imati priliku da predstave svoje radove na Kosovu. Potrudićemo se da sve događaje medijski prenesemo na najbolji mogući način.

 

 

 

 

 

Profil učesnika/ca seminara

Seminari su namenjeni mladima iz Srbije i Kosova koji:

imaju između 18 i 30 godina;

su aktivni/e u oblasti kulture i umetnosti;

su trenutni ili diplomirani studenti/kinje Univerziteta umetnosti, kulturologije, Filozofskog fakulteta (istorija umetnosti i dr.) ili srodnih oblasti (sociologije i dr.);

su motivisani/e da steknu znanja na teme kulture otpora, inter/multikulturalizma, kulture ljudskih prava i dr.;

su motivisani/e da se umrežavaju i stvaraju nove radove sa kolegama/inicama iz Srbije/Kosova;

poseduju znanje engleskog jezika.

 

 

 

 

 

Prvi seminar: Datum: 27 – 31. mart 2015. godine Mesto: Beograd, Srbija

Drugi seminar: Datum: 31. mart – 4. April 2015. Godine Mesto: Priština, Kosovo

 

 

Aplikacija za oba seminara je ista i možete je preuzeti ovde .

 

 

Ukoliko aplicirate iz Srbije popunjenu aplikaciju pošaljite na serbia.kosovo.2015@gmail.com

Ukoliko aplicirate sa Kosova popunjenu aplikaciju pošaljite na kosova.serbia2015@gmail.com

U subject-u mail-a napišite za koji seminar se prijavljujete (Seminar u Beogradu/Seminar u Prištini).

 

Rok za slanje aplikacije:  20. mart 2015. do 12h

 

Seminar je besplatan, što znači da će troškovi puta, hrane, smeštaja, predavanja, prevoda, radnih materijala i posete kulturnim događajima i institucijama ići na teret organizatora.

Radi boljeg upoznavanja i stvaranja zajedničkih projekata neophodno je poznavanje engleskog jezika. Takođe, polaznici seminara će tokom celog dana svih dana seminara imati aktivnosti i zbog toga je neophodna spremnost na potpuno prisustvo tokom celog seminara. Ako imate bilo kakve nedoumice ili pitanja pozovite nas na telefon Helsinškog odbora 0113349170, kontakt osoba je Jelena Džombić.

 

 

 

 

 

 

 

Tokom 2015. godine projekat je finansirala EU u okviru programa “Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“.
Tokom 2016. godine projekat je finansirala fondacija Robert Bosch Stiftung GmbH i Ambasada SR Nemačke u Beogradu.
Stavovi izneti na ovoj internet stranici predstavljaju stavove autora/organizatora i
nužno ne izražavaju stavove Evropske unije, Robert Bosch Stiftung GmbH i
Ambasade SR Nemačke u Beogradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2015

Web Design * ParadoXFactory