Aktivnosti > Seminari > Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za seminar
“Srbija i Kosovo: kultura bez granica”

7-11. avgust 2015. Beograd, Srbija

13-17. avgust 2015. Prizren, Kosovo

 

 

 

 

 

"Srbija i Kosovo: kultura bez granica" je program Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji koji sprovodimo u saradnji sa Liberalno demokratskim centrom iz Prištine. Kulturnom razmenom doprinosimo obnavljanju ranije uspostavljenih odnosa i stvaranju novih mreža mladih ljudi, akademskih i umetničkih grupa, medija i civilnog društva iz Beograda i Prištine.

U avgustu organizujemo dva letnja seminara koji će okupiti 25 mladih ljudi (po seminaru) iz Srbije i Kosova koji su aktivni u oblastima umetnosti i kulture. Oba seminara trajaće po 5 dana. Prvi će se održati u Beogradu, drugi u Prizrenu. Zainteresovani mogu da se prijave na jedan od ova dva seminara. Ideja je da se polaznicima približe teme kao što su kultura ljudskih prava, inter/multikulturalizam, rešavanje sukoba kroz umetnost i popularnu kulturu, umetnost kao sredstvo za društvenu promenu, kultura otpora i dr.

Osim predavanja za polaznike će biti organizovane i radionice tokom kojih će osmisliti zajedničke umetničke projekte/kampanje u cilju promocije poštovanja, razumevanja i tolerancije i za to će imati našu logističku, finansijsku i svaku drugu podršku. Obići će i različite institucije i organizacije u Beogradu i Prizrenu kako bi se upoznali sa kulturnim i umetničkim programima. Takođe, učesnici će posetiti različite kulturne događaje u Beogradu i Prištini koji se budu dešavali tokom realizacije seminara, kao što je festival Dokufest u Prizrenu.

Seminari su samo jedna od aktivnosti programa “Srbija i Kosovo: kultura bez granica”. Dva seminara ovog tipa su već realizovana, a mladi umetnici sa Kosova su se predstavili u Srbiji u junu tokom festivala “Mesec dana Prištine u Beogradu”. Na jesen će tokom “Mesec dana Beograda u Prištini” mladi režiseri, književnici, slikari, muzičari i drugi umetnici iz Srbije predstaviti svoje radove na Kosovu.

 

 

 

 

 

Profil učesnika/ca seminara

Trening je namenjen mladima iz Srbije i Kosova koji:

imaju između 18 i 30 godina;

aktivni/e su u oblasti kulture i umetnosti;

trenutni/diplomirani su studenti/kinje Univerziteta umetnosti, kulturologije, Filozofskog fakulteta (istorija umetnosti i dr.) ili srodnih oblasti (sociologija, albanologija i dr.);

motivisani/e su da steknu znanja na teme kulture otpora, inter/multikulturalizma, kulture ljudskih prava, umetnosti kao sredstva za društvenu promenu i dr.;

motivisani/e su da se umrežavaju i stvaraju nove radove sa kolegama/inicama iz Srbije/Kosova;

razumeju engleski jezik.

 

 

 

 

 

Prvi seminar: Datum: 7. – 11. avgust 2015. godine Mesto: Beograd, Srbij 

Drugi seminar: Datum: 13. – 17. avgust 2015. godine Mesto: Prizren, Kosovo

 

 

Aplikaciju možete preuzeti ovde .

 

 

Ukoliko aplicirate iz Srbije popunjenu aplikaciju pošaljite na serbia.kosovo.2015@gmail.com

Ukoliko aplicirate sa Kosova popunjenu aplikaciju pošaljite na kosova.serbia2015@gmail.com

 

Rok za slanje aplikacije: 1. avgust 2015. do 12h

 

Seminar je besplatan, što znači da će troškove puta, hrane, smeštaja, predavanja, radnih materijala i posete kulturnim događajima i institucijama pokriti organizator.

Na treningu će biti obezbeđen simultani prevod (albansko-srpski-albanski). Radi boljeg upoznavanja i stvaranja zajedničkih projekata neophodno je poznavanje i engleskog jezika. Polaznici seminara će tokom celog dana svih dana seminara imati aktivnosti i zbog toga je neophodna spremnost na potpuno prisustvo tokom celog seminara.

Ako imate bilo kakve nedoumice ili pitanja pozovite nas na telefon Helsinškog odbora 0113349170, kontakt osoba je Jelena Džombić.

Projekat finansira EU u okviru programa “Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“.

 

 

 

 

 

 

 

Tokom 2015. godine projekat je finansirala EU u okviru programa “Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“.
Tokom 2016. godine projekat je finansirala fondacija Robert Bosch Stiftung GmbH i Ambasada SR Nemačke u Beogradu.
Stavovi izneti na ovoj internet stranici predstavljaju stavove autora/organizatora i
nužno ne izražavaju stavove Evropske unije, Robert Bosch Stiftung GmbH i
Ambasade SR Nemačke u Beogradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2015

Web Design * ParadoXFactory