Aktivnosti > Seminari > Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar “Srbija i Kosovo: kultura bez granica”

Beograd, 7-11. avgust 2015.

 

 

Helsinški odbor za ljudska prava u saradnji sa Liberalno demokratskim centrom iz Prištine organizovali su treći po redu seminar “Srbija i Kosovo: kultura bez granica” u periodu od 7. do 11. septembra 2015. godine. Mladi aktivni i zainteresovani za oblasti kulture i umetnosti iz Srbije i Kosova sastali su se u Beogradu i proveli pet dana u kreativnoj i radnoj atmosferi upoznavajući jedni druge i društva i kulturne okvire iz kojih dolaze.

Polaznici su imali priliku da čuju predavanja poznatih predavača i stručnjaka sa velikim iskustvom u oblasti kulture i umetnosti. Tako je prvog dana seminara pisac Saša Ilić držao predavanje “Književnost odvojenih svetova – kulturna razmena kao igradnja mira (Kosovo/Srbija)” gde je između ostalog govorio o podeljenosti i istoriji odnosa dva društva, o kulturno-političkim dešavanjima od ranih ’80-ih do danas, o kulturi i politici poricanja, o dosadašnjim oblicima saradnje u oblasti kulture i umetnosti, sa posebnim osvrtom na saradnju književne scene, o važnosti kulturne razmene i sl. Naglasio je: “Komunikacija se uspostavlja preko kulture i umetnosti. Neophodno je pokazati tu vrstu otvorenosti u toj komunikaciji i dozvoliti da informacije i price utiču na promenu nas samih, i preko nas na promenu društva u kom živimo”.

Filmski reditelj i istraživački novinar Birol Urcan je održao predavanje na temu “Kultura i umetnost u zatvorenim i otvorenim društvima”, dok je politikolog Miloš Ćirić razgovarao je sa polaznicima na temu “Mediji, pamćenje, istorija i suočavanje s prošlošću”.

Pored predavanja, polaznici su tokom radionica sa sociologom Demirom Mekićem i psihološkinjom Tamarom Tomašević osmislili zajedničke kreativne aktivnosti/kampanje u cilju promocije poštovanja, razumevanja i tolerancije koje su se realizovale tokom njihovog broravka u Beogradu. Na ovaj način projekat pomaže afirmisanju mladih umetnika iz oba društva, koji će zajedničkim idejama i radom doprineti razbijanju predrasuda i stereotipa, i uticati na širenje dobrosusedskih odnosa Kosova i Srbije.

Obišli su različite kulturne institucije i organizacije u Beogradu kako bi se upoznali sa dosadašnjim kulturnim i umetničkim programima na temu srpsko-albanske kulture. Između ostalog su posetili i Centar za kulturnu dekontaminaciju gde je Borka Pavićević razgovala sa učesnicima o važnosti angažovane umetnosti i kulture, i podsetila na neke od važnih dosadašnjih programa i oblika saradnje između umetnika oba društva.

Seminari su samo jedna od aktivnosti programa “Srbija i Kosovo: kultura bez granica”. Priliku da se mladi umetnici sa Kosova predstave u Srbiji imali su tokom kulturnog događaja “Mesec dana Prištine u Beogradu”. U avgustu i septembru održava se festival “Mesec dana Beograda u Prištini” gde mladi režiseri, književnici, slikari, muzičari i drugi umetnici iz Srbije predstavljaju svoje radove na Kosovu.

Ideja je da kulturnom razmenom doprinesemo obnavljanju ranije uspostavljenih odnosa i stvaranju novih mreža mladih ljudi, akademskih i umetničkih grupa, medija i civilnog društva iz Beograda i Prištine.

Projekat finansira EU u okviru programa “Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“.

 

 

Galerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokom 2015. godine projekat je finansirala EU u okviru programa “Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013“.
Tokom 2016. godine projekat je finansirala fondacija Robert Bosch Stiftung GmbH i Ambasada SR Nemačke u Beogradu.
Stavovi izneti na ovoj internet stranici predstavljaju stavove autora/organizatora i
nužno ne izražavaju stavove Evropske unije, Robert Bosch Stiftung GmbH i
Ambasade SR Nemačke u Beogradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2015

Web Design * ParadoXFactory