Naslovna... > Koalicija > Memorandum o ekstremizmu

 

 

 

 

 

Memorandum o ekstremizmu

 

 

Sve dublja politička i ekonomska kriza stvara vakuum koga nijedna stranka do sada nije popunila novom ponudom. Naprotiv, u tom vakuumu nastao je prostor otvoren za bujanje radikalizma i ekstremizma. Delovanje ekstremnih desničarskih grupa sve je intenzivnije i osvaja javni i medijski prostor.

S obzirom da je aktuelna vlast deklarativno proevropska, pitanja koja su i dalje politika države Srbije prepuštena su desničarskim ekstremnim grupama. U prvom redu reč je o zaokruživanju koncepta etničke države što se odražava na položaj etničkih i verskih zajednica. Osim toga, te grupe promovišu tradicionalni, antimoderni vrednosni sistem za šta imaju punu podršku većine partija, kao i Srpske pravoslavne crkve, dela Srpske akademije nauka i umetnosti i drugih nacionalnih institucija.

Na taj način dovodi se u pitanje sekularna država, a građanska opcija koja brani tekovine sekularne države, stalno je na meti tih grupacija. Građanska opcija se napada kao komunistička ili levičarska i time se diskvalifikuju njene aktivnosti i javno delovanje.

Organizacije koje se bave ljudskim pravima su takođe na udaru, jer zagovaraju koncept ljudskih prava koga srpska elita nije prihvatila i percipira ga kao ugrožavanje identiteta srpskog naroda.

Retradicionalizacija i repatrijahalizacija društva u suprotnosti je sa procesom emancipacije žena i direktno ugrožava njihov položaj u društvu i ravnopravnost.

Posebno zabrinjava zagovaranje revizije istorije koja se zasniva na falsifikatima i promociji istorijskih ličnosti fašističke orijentacije. I u tome imaju podršku države, jer su u toku brojni projekti koji negiraju tekovine i prve i druge Jugoslavije.

Antizapadnjaštvo ovih organizacija direktno je u suprotnosti sa proklamovanom politikom aktuelne vlasti. Kampanja koja se vodi protiv EU je protiv interesa građana da Srbija postane članica EU i time sebi obezbedi ravnopravno mesto u zajednici evropskih naroda.

Delovanje ekstremnih desničarskih organizacija produbljuje podeljenost društva posebno po etničkim linijama. Umesto izgradnje poverenja između manjina i većine, narastaju tenzije i izolacija svih manjina, posebno onih manjih kojima preti asimilacija.

Imajući u vidu negativne efekte delovanja desnice na društvo i budućnost zemlje, Koalicija nevladinih organizacija izražava zabrinutost zbog tolerisanja njihovog delovanja.

Koalicija je posebno zabrinuta zato što organizacije koje zastupaju građansku opciju nemaju odgovarajući pristup medijima i što se permanentno diskvalifikuju kao izdajničke.

Koalicija insistira na otvaranju medijskog prostora svim akterima koji zastupaju građansku i evropsku opciju, kako bi se ona što adekvatnije promovisala. To je važno i zbog pregovora sa EU koji treba da počnu do kraja godine. Neopohodno je da građani imaju pun uvid u pregovarački proces, kao i da razumeju značaj evropskih integracija.

Koalicija će formirati mrežu za redovno praćenje svih pojava ekstremizma sa ciljem alarmiranja institucija i sprečavanja širenja njihovog uticaja u javnosti.

Koalicija poziva državne organe da sistemski pristupe rešavanju uzroka i posledica ekstremističkog delovanja.

 

Članice koalicije NVO "Otpor ekstremizmu"

 

 1. HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA U SRBIJI 

 2. NEZAVISNO DRUŠTVO NOVINARA VOJVODINE 

 3. CIVIL RIGHTS DEFENDERS 

 4. ŽENE U CRNOM 

 5. CENTAR ZA EVROATLANTSKE STUDIJE 

 6. INICIJATIVA MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA 

 7. NVO ASTRA 

 8. BEFEM 

 9. YUCOM 

 10. BEOGRADSKI CENTAR ZA BEZBEDNOSNU POLITIKU 

 11. GRAĐANSKI FOND PANONIJA 

 12. DRUŠTVO RUSINA U SUBOTICI 

 13. CENTAR ZA INTERKULTURNU KOMUNIKACIJU CINK 

 14. IZ KRUGA – VOJVODINA 

 15. GRAĐANSKA AKCIJA PANČEVO 

 16. ASOCIJACIJA ŽENA SREDNJEBANATSKOG OKRUGA 

 17. CENTAR LOKALNE DEMOKRATIJE 

 18. IN MEDIAS RES 

 19. CENTAR ZA POLITIČKO OBRAZOVANJE 

 20. BORIS VARGA – NOVINAR I PUBLICISTA 

 21. GORDANA PERUNOVIĆ FIJAT - NOVINARKA 

 22. MILANA JANKOVIĆ – OMLADINSKA AKTIVISTKINJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2014

Web Design * ParadoXFactory