NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

HAJKA na Helsinški odbor  |  AKTUELNOSTI

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti

 

 

o s t a l e   v e s t i

 

LJUDSKA PRAVA

„REGIONALNO POMIRENJE:
DOMETI I PROBLEMI“

Transkript radionice * Beograd, 5. feb 2016

 

AKTUELNOSTI

KONSTANTIN VON EGERT: KAKO JE
RUSIJA PRIZNALA KOSOVSKE PASOŠE

Dragan Štavljanin * 31. oktobar 2016, RSE

 

REGION | BOSNA

Srđan Puhalo i Srđan Šušnica

ZAŠTO JE DODIK NEUNIŠTIV?

Omer Karabeg * 30. oktobar 2016, Most, RSE

 

AKTUELNOSTI

Intervju: Milivoj Bešlin

SAMO JE ŠUMA ALTERNATIVA
PARLAMENTARNOJ DEMOKRATIJI

 

AKTUELNOSTI

MISLITI U SARAJEVU I BEOGRADU

Dubravko Lovrenović * 21. septembar 2016.

 

SAOPŠTENJA & H. BILTEN

SRBIJA: TALAC SVOJE
NEOPREDELJENOSTI

Helsinški Bilten, Br. 128 * Oktobar 2016.

 

AKTUELNOSTI

MILO ĐUKANOVIĆ KAO ZORAN ĐINĐIĆ

Piše: Nataša Mićić * 20. oktobar 2016, Danas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINŠKE SVESKE 35

Stavovi mladih u Sandžaku

KOLIKO SU MLADI OTVORENI PREMA
ISLAMSKOM EKSTREMIZMU

Autor studije: profesor Vladimir Ilić
Beograd, maj 2016.

Acrobat PDF (677kb) >>>

Problem nacionalnog identiteta postoji, naročito u nedovršenim nacijama, pogotovo tamo gde ne postoji podudarnosti etničkog i državnog aspekta pojma nacije, i tamo gde je taj raskorak traumatičan. Istorijski posmatrano, nacionalni identiteti profilisali su se u

okviru zamišljenih zajednica, koje su njeni...
Acrobat PDF (677kb) >>>

 

OGLEDI 17

POTKA SRPSKOG IDENTITETA
antizapadnjaštvo, rusofilistvo,
tradicionalizam...

Beograd, 2016

Acrobat PDF (1.03mb) >>>

Problem nacionalnog identiteta postoji, naročito u nedovršenim nacijama, pogotovo tamo gde ne postoji podudarnosti etničkog i državnog aspekta pojma nacije, i tamo
gde je taj raskorak traumatičan. Istorijski posmatrano, nacionalni

identiteti profilisali su se u i zaštitom ljudskih prava. Bez njihove pomoći i podrške...
Acrobat PDF (1.46mb) >>>

 

OSTALE PUBLIKACIJE

URUŠAVANJE JUGOSLAVIJE –
FATALNA PRIVLAČNOST SRPSKOG
NACIONALIZMA

Sonja Biserko

Acrobat PDF (2.13mb) >>>

„...Biserko dvostruko potkrepljuje svoju argumentaciju u ovoj knjizi. Prvo, smatra da je srpski nacionalizam, kakav se prati još iz devetnaestog veka, bio osnovni faktor koji je pokrenuo raspad socijalističke Jugoslavije i gurnuo

njene narodne u krvavi rat. Drugo, smatra
da srpski nacionalizam opstaje kao...

Acrobat PDF (2.13mb) >>>

 

DOWNLOAD

MEMORANDUM SRPSKE AKADEMIJE
NAUKA I UMETNOSTI (nacrt)

Jesen 1986.

Acrobat PDF (227kb) >>>

Zastoj u razvoju društva, ekonomske teškoće, narasle društvene napetosti i otvoreni meñunarodni sukobi, izazivaju duboku zabrinutost u našoj zemlji. Teška...

Acrobat PDF (227kb) >>>

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment