NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

HAJKA na Helsinški odbor  |  AKTUELNOSTI

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti

 

 

o s t a l e   v e s t i

 

AKTUELNOSTI

NACIONALISTIČKI KONCEPT U SRBIJI
NIKADA NIJE PORAŽEN

Dnevnik * Izabela Kisić * 30. april 2016, RSE

 

TRANZICI. PRAVDA | HAŠKI TRIBUNAL

NEOVISNOST I NEPRISTRASNOST U
MEĐUNARODNIM KAZNENIM...

Frederik Harhoff * 27. april 2016.

 

AKTUELNOSTI

Intervju: Florijan Biber *

„EVROPA VUČIĆU GLEDA KROZ PRSTE“

Nemanja Rujević * 26. april 2016.

 

POZIV ZA SEMINAR

KAKO SE FORMIRA SAVREMENI
SRPSKI IDENTITET?

Četvrtak, 5. maj 2016, Niš

 

AKTUELNOSTI

BLISKA PROŠLOST: FALSIFIKAT KAO
UMJETNIČKI IZRAZ

Biljana Jovićević * 16. april 2016, RSE

 

PANELI I SKUPOVI

Okrugli sto HOLPS-a

SRBIJA U GEOSTRATEŠKOM
POZICIONIRANJU RUSIJE

 

AKTUELNOSTI

MOJI SU DOBILI ’45.

Filip Švarm * 11. april 2016, Vreme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINŠKE SVESKE 34

Ekstremizam: Kako prepoznati
društveno zlo

Beograd, oktobar 2014

Acrobat PDF (1.69mb) >>>

Pojava ekstremne desnice i desničarske ideologije u Srbiji posledica su strukturalnih promena nakon razgradnje socijalističke države. Ratovi devedestih vođenih sa idejom o
prekomponovanju
Balkana, odnosno
s idejom o Velikoj Srbiji

(Memorandumu Srpske akademije nauka i umetnosti, 1986), samo su jedan od...
Acrobat PDF (1.69mb) >>>

 

OSTALE PUBLIKACIJE

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

20 GODINA NA VETROMETINI

Mart, 2015

Acrobat PDF (1.46mb) >>>

Aktivnost Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji
pomagale su tokom
svih ovih godina
mnoge međunarodne nevladine organizacije, fondacije, vlade i organizacije koje se bave promocijom demokratskih vrednosti

i zaštitom ljudskih prava. Bez njihove
pomoći i podrške Helsinški odbor ne bi...
Acrobat PDF (1.46mb) >>>

 

OSTALE PUBLIKACIJE

URUŠAVANJE JUGOSLAVIJE –
FATALNA PRIVLAČNOST SRPSKOG
NACIONALIZMA

Sonja Biserko

Acrobat PDF (2.13mb) >>>

„...Biserko dvostruko potkrepljuje svoju argumentaciju u ovoj knjizi. Prvo, smatra da je srpski nacionalizam, kakav se prati još iz devetnaestog veka, bio osnovni faktor koji je pokrenuo raspad socijalističke Jugoslavije i gurnuo

njene narodne u krvavi rat. Drugo, smatra...

Acrobat PDF (2.13mb) >>>

 

MULTIMEDIA

POGLED U PROŠLOST
Kako je rušena Jugoslavija

Autor: Izabela Kisić

Copyright: Helsinški odbor za ljudska
prava u Srbiji

Autor: Izabela Kisić; Copyright: HOLPS

Detaljnije: MULTIMEDIA >>>

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment