SANDŽAK

STRANA 1

 

SANDŽAK

STRANA ::: 1

INFO   :::  Sandžak

 

Monitoring lokalnih web portala

ANALIZA NASLOVA

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

U istraživanju su korišćeni uzorci sa četiri najposećenija web portala: "Sandžak haber", web sajt blizak Rasimu Ljajiću i partijama SDP-SDPS, "Sandžak press", web sajt blizak muftiji Muameru Zukorliću i stranci BDZS, "Sandžak avaz", portal blizak Sulejmanu Ugljaninu i SDA, i "Sandžačke novine", bliske Bošnjačkom Nacionalnom Vijeću "u tehničkom mandatu" Esada Džudževića i SDA. Zajedničko za sva četiri portala je da su
glavne teme koje ovih dana dominiraju u uskoj vezi sa političkim angažmanom partijskih reprezenata sa ovog prostora. Prilikom analize naslova dolazimo do...   MS Word (59kb) >>>

  

LIČNI STAV

Piše: Fahdurin
Kladničanin

Krajnje je vrijeme da poslije dvadeset godina Bošnjaci u Sandžaku pokažu političku zrelost. Period tranzicije ostavio je duboki rez u društveno političkom životu Sandžaka. Godine iza nas svjedoče o političkoj brutalnosti, političkoj licemjernosti, nemoralu, nerazumijevanju,
iživljava...   Detaljnije >>>

 

Ferid Muhić

BOŠNJAČKA AKADEMIJA NIJE POLITIČKA, NI RELIGIOZNA

Blagoja Kuzmanovski

15. jun 2011

Formiranje Akademije nauka i umetnosti, kao najviše duhovne institucije bilo kog naroda, je istorijski događaj, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Ferid Muhić, profesor na skopskom univerzitetu Sveti Kiril i...   Detaljnije >>>

 

SANDŽAK I EVROPSKA PERSPEKTIVA

Konferencija za novinare Helsinškog odbora za ljudska prava

16. jul 2010.

MS Word (66kb) >>>

PUBLIKACIJA:
"Sandžak i evropska perspektiva" (2.15mb) >>>

Helsinški odbor za ljudska prava održao je 16. jula 2010. završnu konferenciju za novinare u okviru projekta Sandžački dijalozi: podrška...   Galerija >>>

 

KORUPCIJA KAO PREPREKA NA PUTU EU

institucionalni mehanizmi delovanja na lokalnom nivou

Četvrta u nizu radionica u okviru projekta "Sandžački dijalozi: podrška
prevazilaženju podela i artikulisanju stvarnih
interesa regiona"

10. decembar 2009

MS Word (92kb) >>>

Helsinški odbor za ljudska prava, organizovao je 10. decembra...   Galerija >>>

 

SANDŽAČKI DIJALOZI (3)

Treća u nizu radionica u okviru projekta "Sandžački dijalozi: podrška prevazilaženju podela i artikulisanju stvarnih interesa regiona"

MS Word (72kb) >>>

"Država treba da se ponaša u skladu sa zakonima koje je sama donela, što znači da je država donela zakon po kome postoji sedam verskih zajednica, a ustav kaže da...   Galerija >>>

 

EKONOMSKI PROBLEMI I RAZVOJNE PERSPEKTIVE SANDŽAKA

Druga u nizu radionica u
okviru projekta "Sandžački dijalozi: podrška
prevazilaženju podela i artikulisanju stvarnih
interesa regiona"

Helsinški odbor za ljudska prava, organizovao je 29. juna 2009 u Novom Pazaru, drugu po redu radionicu, u okviru projekta koji je podržan od strane...
MS Word (61kb) >>>

 

SUĐENJE VEHABIJAMA

KOMENTAR PRESUDE IZREČENE VEHABIJAMA

Mersur Šmrković

Gledajući sa aspekta
prema mojim branjenicima Koljšdi Mehmedinu, Vejselović Senadu i Vahidu ja mogu biti delimično zadovoljan. Moje zadovoljstvo bi se odnosilo, pre svega da je sud prihvatio moju odbranu i da je oslobodio Koljši Mehmedina zbog nedostatka dokaza da je izvršio krivično delo koje mu je optužnicom stavljeno na teret. Što se tiče braće Vejselović nikako ne...
MS Word (38kb) >>>

 

SUĐENJE VEHABIJAMA

ZAVRŠNA REČ BRANIOCA OPTUŽENIH SENADA I VAHIDA VEJSELOVIĆA I MEHMEDINA KOLJIŠIJA

Poštovani Sude, uvaženi predsedniče Veća, članovi veća, uvaženi tužioče,
U ovom nadasve iscrpljujućem i
dugotrajnom krivičnom predmetu, u kojem je optužbom obuhvaćeno 14 optuženih za izuzetno teška kriv. dela, tj. udruživanje
radi protivustavne
delatnosti iz čl. 319 st. 2 u vezi st. 1, u vezi kriv. dela terorizam iz čl. 312 i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz...
MS Word (171kb) >>>

 

OLAKE OPASKE

POMOR INDUSTRIJSKIH RADNIKA

Autor: Dimitrije Boarov

Izvor: Danas, 1. jul 2009.

Pre neki dan sam se, posle trideset godina, drugi put našao u Novom Pazaru, da kao stari ekonomski novinar, pored Ramiza Paljevca, gradskog načelnika za privredu, učestvujem na tribini Helsinškog odbora o ekonomskoj krizi koja pritiska celu Srbiju i o mogućnostima da se
preduzet...   Detaljnije >>>

 

POLOŽAJ ŽENA U
SANDŽAKU

Izveštaj sa radionice u Tutinu

16. maj 2009.

MS Word (63kb) >>>

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji u saradnji sa Sandžačkim odborom za zaštitu ljudskih prava i
sloboda...   Galerija >>>

 

VEHABIJE PRED SUDOM

Pred Posebnim odeljenjem Okružnog suda u Beogradu vode se dva predmeta
protiv vehabija. U prvom predmetu koji je procesuiran, optužbom je obuhvaćeno 15 lica, jedno od tih lica je u bekstvu, ali je u ekstradicionom postupku
i najverovatnije će uskoro biti pred sudom. Drugim predmetom, obuhvaćena
su četiri lica, odnosno u početku, pet lica. Zbog nedostatka dokaza jedno lice je pušteno na slobodu. Međutim, suprotno Zakonu o krivič...   Detaljnije >>>

 

Konferencija

IDENTITET SANDŽAKA

Novi Pazar,
June 20-21, 2008

Realizaciju ovog projekta je podržala Američka ambasada, Demokratska komisija za male projekte

MS Word (800kb) >>>

Novi koncept identiteta.
Semiha...   Galerija >>>

 

SANDŽAK

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment