SANDŽAK

STRANA 1

 

SANDŽAK

STRANA ::: 1

INFO   :::  Sandžak > Vehabije pred sudom

 

Vehabije pred sudom

 

Pred Posebnim odeljenjem Okružnog suda u Beogradu vode se dva predmeta protiv vehabija. U prvom predmetu koji je procesuiran, optužbom je obuhvaćeno 15 lica, jedno od tih lica je u bekstvu, ali je u ekstradicionom postupku i najverovatnije će uskoro biti pred sudom.

Drugim predmetom, obuhvaćena su četiri lica, odnosno u početku, pet lica. Zbog nedostatka dokaza jedno lice je pušteno na slobodu. Međutim, suprotno Zakonu o krivičnom postupku, nije doneto rešenje da se odustalo od daljeg gonjenja tog lica, tako da je status tog lica još uvek neizvestan.

Slučaj "vehabija" široj javnosti je postao poznat 16. marta 2007. godine kada su lokalne televizije i sve značajnije televizije u zemlji, prenele informaciju da su na području Sandžaka, tj. teritorija opština Novi Pazar, Sjenica i Tutin, na planini Ninaji, pronađeni teroristički kampovi i veća količina naoružanja, kao i da su tog dana lišena slobode četiri lica, koja su, inače, "vehabije" iz Novog Pazara. Njihove fotografije sa svim bližim podacima, iste noći obišle su celu Srbiju, pa i susedne zemlje. Nekoliko dana to je bila udarna vest u svim medijima. Hajka za pripadnicima ehli sunet - a trajala je i narednih nekoliko meseci, tako da se u pritvorskoj jedinici Centralnog zatvora u Beogradu vrlo brzo našlo 14 lica. Inače, prilikom jedne od akcija žandarmerije i pripadnika policijskih snaga, jedan mladić je izgubio život.

Neposredni povod za pretragu terena na planini Ninaja od MUP, bila je dojava da se u noćnim satima na tom lokalitetu čuje rafalna paljba, te da su građani uznemireni. Pretragom terena 16. marta 2007. godine, nađeno je 16 puščanih i pištoljskih čaura. Kasnijim veštaćenjem, tokom istrage, utvrđeno je da te čaure nisu ispaljene iz naoružanja koje je pronađeno u blizini tog takozvanog kampa. Nije utvrđeno ni da li je iz naoružanja koje je nađeno u blizini kampa pucano. U pretragu terena na planini Ninaja bilo je uključeno između 40 i 50 službenih lica Policijske uprave Novog Pazara, Tutina i Sjenice i to sa punim naoružanjem tj. sa "dugim cevima", što svedoci o značaju koji je pridat toj akciji.

U pretrazi su nađena tri improvizovana šatora, nijedan nije bio klasični, ili vojni šator. Pronađen je jedan improvizovani poljski wc, takođe opasan platnom, izvesna količine vode, i sredstava za higijenu. U jednom udubljenju u zemlji koje optužba naziva i tretira "pećinom", pronađena je i izvesna količina naoružanja.

Optužba u ovom krivičnom predmetu stavlja na teret optuženima "da su stvorili organizovano zločinačko udruženje međunarodnih razmera radi sticanja verske i političke moći, uz spremnost da se primenjuje nasilje i zastrašivanje, da su planirali delatnost udruživanjanja u dužem vremenskom periodu radi vršenja krivičnog dela terorizam", iz člana 312. Krivičnog zakonika Srbije, "sa ciljem da koordiniranim akcijama, a u nameri da ugroze Aktivnosti Republike Srbije izazivaju eksplozije i preduzimaju druge opšteopasne radnje i druge akte nasilja i time izazivaju sejanje straha i nesigurnosti kod građana". Optužba ih tereti da su "održavali više sastanaka radi formiranja zločinačkog udruženja, da su radili na njegovom omasovljavanju i da su uspostavili bliske veze sa istomišljenicima iz susednih zemalja i u više zemalja širom sveta." Dalje se kaže da su "od njih pribavljali sredstva za nabavljanje oružja, municije, vojne opreme, sanitetskog materijala i hrane, prikupljali pisanu literaturu i kompjuterske fajlove sa filmovima, fotografijama i tekstovima u kojima su veličali do sada izvršene terorističke akcije širom sveta, vršili su odabir ciljeva za terorističke akcije na teritoriji Republike Srbije".

Ovakva optužba stvorila je izuzetno nepovoljnu sliku o samim pripadnicima ehli sunet-a, a zatim i prema pripadnicima celokupne islamske populaciuje u Sandžaku. Zbog izveštavanja medija, posebno pisanih, koji su na naslovnim stranama prikazivali objekte u Beogradu, kao što su Beograđanka, Narodno pozorište, hotel "Park" i ambasada SAD, kao planirane ciljeve terorističkih akcija, stvoren je utisak da su optuženi u ovom krivičnom predmetu ozbiljni teroristi, te da ih treba osuditi na dugogodišnje kazne zatvora. Koristeći njihove fotografije, uz retoričke manipulacije, ovi mladi ljudi su predstavljeni kao državni neprijatelji. Međutim, za ove, navodno značajne ciljeve terorističkih akcija, kao i neke druge ciljeve u Novom Pazaru koje optužnica tretira, apsolutno nema nikakvih valjanih dokaza, pa čak ni indicija da se tako nešto moglo dogoditi.

Većina optuženih nikada nije bila u Beogradu, tako da uopšte i ne znaju kako izgledaju ti objekti, a kamoli gde se nalaze. Optuženi, u čijem su računaru, navodno, nađene fotografije ovih objekata, na pitanje "da li zna šta predstavlja Beograđanka, odgovara: "To je verovatno neka lijepa kuća"! Radi se o mladiću koji u svom računaru ima između 2500 i 3000 raznih fotografija, ali je optužba pomenute fotografije istrgla iz konteksta i napravila konstrukciju da su to planirani ciljevi terorističkih akata. U daljoj razradi optužbe, tretiraju se reči pojedinaca iz neformalnih razgovora lica lišenih slobode. Bez prethodnog upozorenja na zakonska prava lica lišenog slobode i obaveštenja da se sve što izjavi može uzeti kao dokaz protiv njega, tokom prevoza od sela Vučinića, gde su lišena slobode prva četvorica, do Novog Pazara, sa njima je započet neformalni razgovor. Razgovor je tekao normalno, do momenta kada je ispitivač upitao lišenog slobode: "Prijatelju, šta ti žena radi dok si ti po brdima?" Revoltiran i isprovociran postavljenim pitanjem, lišeni slobode odgovara da "on njemu nije nikakav prijatelj, već da mu je neprijatelj". Kada ga ovaj pita, kako se zove, on mu odgovara: "Ja sam za tebe Bin Laden". Ovako izgovorene reči lica lišenog slobode upotrebljene su u konstruisanju optužnice i određivanju pravne kvalifikacije. U nedostatku dokaza za ovakvu optužbu, kao dokazna sredstva koriste se svedoci. Svedoci ovih događaja nisu mogli biti drugi, do policijski službenici koji su tog dana vršili pretragu terena i onih koji su transportovali ova lica do Novog Pazara. Naknadno se sačinjavaju službene beleške, umesto propisanih zapisnika o ispitivanju optuženih u prisustvu branilaca, naravno, i dokazuje se optužba o zločinačkom udruženju koje je imalo za cilj vršenje terorističkih akcija.

U suštini, ovaj krivični predmet kojim su optuženi predstavljeni kao državni neprijatelji, ne može se posmatrati izvan konteksta u kojem se region Sandžaka nalazi. Beograd pokušava da preko ovog slučaja potvrdi tezu da je "islamski fundamentalizam" odgovoran za raspad Jugoslavije i da je konstatna pretnja stabilnosti Srbije.

Pripadnici ehli sunet-a koji su se pojavili u Sandžaku u početku su bili miljenici islamske zajednice, da bi u nekom kasnijem periodu došlo do izvesnih nesporazuma ili neslaganja. Ta neslaganja koja imaju isključivo religijski karakter, kulminirala su u novembru 2006. godine kada je došlo do pucnjave u džamiji posle molitve, a nakon toga i ranjavanja trojice pripadnika ehli sunet-a ispred same džamije u Novom Pazaru. Nadležni državni organi su verovatno neozbiljno shvatili ceo ovaj događaj pa su počinioci ovog krivičnog dela koje bi trebalo tretirati kao ubistvo u pokušaju i to trostruko, kaznili izuzetno blago.

Za razliku od toga, petnaestorici svedoka tog događaja, bez obzira na veroispovest, koji su se prijavili da svedoče na zahtev radnika Policijske uprave - radi se, inače, o pripadnicima ehli sunet-a - izrečene su im zatvorske kazne od 15 do 25 dana, zbog navodnog kršenja javnog reda i mira. Nesumnjivo je da ovde leže koreni svih daljih zbivanja koja dovode do procesuiranja krivičnog predmeta vehabija. Država je mogla sve to da spreči, ali iz nekih razloga nije htela ili je pak, na sve to nespretno reagovala. No, njena najveća greška se manifestuje upravo sada, u predmetu vehabija, jer je, nesmotreno ili namerno, ušla je u arbitriranje u nesporazumu koji je nastao u okviru islamske veroispovesti.

Arbitriranje je prevela na krivično-pravni teren i to "protiv ustavnog uređenja i vršenjem terorizma", za šta nema valjanih dokaza. Iako su svi optuženi u ovom predmetu naglašeno verski opredeljeni i, u principu, miroljubivi ljudi, manipulacijama i radikalizacijom oni već 26. meseci leže u pritvoru bez valjanih zakonskih razloga. Osnovni razlozi koje sud navodi, jeste to što žive u neposrednoj blizini sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i administrativnom linijom prema Kosovu, odnosno da navodno mogu pobeći, kriti se i tako dalje. Oni su još uvek u pritvoru. Očekuje se i eventulna izmena optužnice, a presuda se očekuje u junu 2009. godine.

 

Maj 2009.

 

SANDŽAK

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment