NACIONALNI PROGRAM

Akteri  |  Srpska pravoslavna crkva  |  Raspad Jugoslavije
Dosije Ćosić  |  Dosije Karadžić  |  Dosije Mladić  |  Dosije Jurišić

INFO   :::  Nacionalni program

 

 

o s t a l i   t e k s t o v i   i   t e m e

 

NEPREKIDNO NAM SE
VRAĆA 1991, RAT NIKAKO
DA POSTANE PROŠLOST

Piše: Dejan Jović

7. decembar 2014,
Politička misao

Pred kraj ove godine, u studenom i prosincu, bilo je nekoliko konferencija
kojima je obilježena
25-godišnjica 1989.,
godine koja u evropskoj...

Detaljnije:
RASPAD JUGOSLAVIJE >>>

 

MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH POSLOVA
BOSANSKIH SRBA:
ZAČECI, DJELOVANJE I
ZAPOVIJEDANJE I
RUKOVOĐENJE,
1990.-1992.

Christian A. Nielsen

13. avgust 2004.

Nakon višestranačkih
izbora u Socijalističkoj Republici Bosni i
Hercegovini (SRBiH),
održanih novembra 1990...
MS Word (801kb) >>>

ULOGA MEDIJA U
PRIPREMI RATA

Sonja Biserko

juli 2002.

Razumevanje uloge medija u jugoslovenskoj krizi nije moguće bez razumevanja političkog konteksta, kao i razumevanja društvene
uloge medija u
socijalističkim
jednopartijskim sistemima. Mediji i naovinari su bili propagandni servis...
MS Word (188kb) >>>

 

ZAPISNICI SA SEDNICA VRHOVNOG SAVETA ODBRANE

5. sed. VSO (7. 8. 1992.)

6. sed. VSO (9. 12. 1992.)

Sednica VSO (10. 2. 1993.)

9. sed. VSO (2. 6. 1993.)

12. sed. VSO (23, 25. 8.1993.)

14. sed. VSO (11. 10. 1993.)

15. sed. VSO (10. 11. 1993.)

16. sed. VSO (25. 12. 1993.)

17. sed. VSO (10. 1. 1994.)

18. sed. VSO (7. 2. 1994.)...

 

...   Lista zapisnika >>>

 

"Službeni glasnik RS",
br. 4/2011, 14/2011

STRATEGIJA OČUVANJA
I JAČANJA ODNOSA MATIČNE DRŽAVE I DIJASPORE I MATIČNE DRŽAVE I SRBA U
REGIONU

Vlada Republike Srbije

Republici Srbiji potrebna je strategija u domenu očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu. Ona treba da služi kao ključni dokument kojim će se određivati pravac očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore, kao i matične...
MS Word (231kb) >>>

 

OVAKO JE GOVORIO
RADOVAN KARADŽIĆ

Piše: Rade Radovanović

24. mart 2016, AlJazeera

U septembru 1991. Sarajevo je izgledalo kao
da rat već nije u Hrvatskoj, i kao da neka vrsta okupacije Bosne i Hercegovine od...

Detaljnije:
DOSIJE KARADŽIĆ >>>

 

OSMA FAZA GENOCIDA - 'PORICANJE'

Četvrto poglavlje

U uvodu ovoga rada naveli smo da genocid karakterizira kolektivitet, kako u pogledu žrtve, tako i u pogledu počinioca. Društvene situacije u
kojima većinska populacija tolerira ili podržava genocid nad drugim narodom, kao što smo vidjeli, nisu historijska novina. Pitanja koja zaokupljaju istraživače su sljedeća: Kako je genocid moguć? Da li nam genocid ukazuje na mračnu stranu ljudske prirode? Da
li je, priznavanjem te...
MS Word (314kb) >>>

 

MEMORANDUM SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI (nacrt)

Jesen 1986.

Zastoj u razvoju društva, ekonomske teškoće, narasle društvene
napetosti i otvoreni međunarodni sukobi, izazivaju duboku zabrinutost u našoj zemlji. Teška kriza je zahvatila ne samo politički i privredni sistem već i celokupni javni poredak zemlje. Svakodnevne su pojave: nerad i neodgovornost na poslu, korupcija i
nepotizam, odsustvo
pravne sigurnosti...
Acrobat PDF (227kb) >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment