PANELI I
SKUPOVI

STRANA 1

 

PANELI I SKUPOVI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Paneli i skupovi

 

SESIJA O LJUDSKIM PRAVIMA I SITUACIJA NA KRIMU I
ISTOČNOJ UKRAJINI

10. maj 2017. godine

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji organizovao je sesiju o ljudskim pravima i situaciji na Krimu i istočnoj Ukrajini na kojoj su govorili predstavnici ukrajinskih i ruskih organizacija civilnog društva koje imaju svoje misije na terenu. Na sesiji

koja se održala u Biblioteci Kuće ljudskih prava 10. maja 2017. govorili su Oleksandra Romantsova (Ukrajina) - koordinatorka posmatračkih misija za ljudska prava u istočnoj Ukrajini i na Krimu (Center for Civil Liberties), Aleksandra Krilenkova (Rusija) - ko-kordinatorka
Ukrajinsko-ruske posmatračke inicijative na Krimu (Field Human Rights Center, the Ukrainian-Russian monitoring initiative, Crimea), Alim Aliev (Ukrajina) - koosnivač
Crimea-SOS i kooautor knjige o Mustafi Dzhemilevu, i Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog...   Detaljnije >>>

 

PROJEKCIJA FILMA
"NIRNBERG: LEKCIJA
SADAŠNJICE"

27. februar 2017.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji i Kuća
ljudskih prava prikazali su
21. februara 2017. godine film "Nirnberg: lekcija sadašnjice", nakon čega je usledio razgovor o filmu. Projekcijom filma
nastavljena je realizacija projekta čiji...   Detaljnije >>>

 

JAVNA DEBATA „SRBIJA
U GEOSTRATEŠKOM
POZICIONIRANJU RUSIJE“

Photo: Medija centar
Vojvodine I Media &
reform centar Niš

Niš, 6. maj 2016. | Novi Sad, 10. maj 2016.

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji organizovao
je javnu debatu „Srbija u geostrateškom
pozicioniranju Rusije“ u
Nišu (6. maja) i Novom
Sadu (10...   Detaljnije >>>

 

Okrugli sto Helsinškog
odbora za ljudska prava u
Srbiji

SRBIJA U
GEOSTRATEŠKOM
POZICIONIRANJU RUSIJE

Beograd, 14. april 2016.

Razgovaralo se o sledećim temama: “Istorijske analogije Srbija
– Rusija” (panelisti: Latinka Perović, Milan Subotić); “Politike identiteta i
rusofilstvo...   Detaljnije >>>

 

Treći panel

MAĐARSKA ZAJEDNICA
KAO MOST IZMEĐU
SRBIJE I EU

12. decembar 2008.

Treći i poslednji panel iz projekta "Uloga mađarske zajednice u Srbiji" održan
je, sredinom decembra u Novom Sadu na temu "Mađarska zjednica kao
most...   Detaljnije >>>

 

KULTURNI IDENTITET
MAĐARSKE ZAJEDNICE
U VOJVODINI

Drugi panel iz projekta Uloga mađarske zajednice
u Srbiji održan je u Subotici. Iako je posvećen kulturnom identitetu Mađara u
Vojvodini rasprava je
pokazala da je pitanje identiteta mađarske
zajednice interesantna i za pripadnike...   Detaljnije >>>

 

ULOGA MAĐARSKE
ZAJEDNICE U
DEFINISANJU
VOJVOĐANSKE
AUTONOMIJE

Uveren da je podrška pripadnika/ca mađarske zajednice od ključne važnosti za definisanje statusa Vojvodine i njenog konstituisanja kao istinski autonomne pokrajine koja počiva na...   Detaljnije >>>

 

PANELI I SKUPOVI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment