PUBLIKACIJE

  Helsinška povelja  |  Helsinške sveske  |  Svedočanstva
Dokumenti  |  Ogledi  |  Ostale publikacije

INFO   :::  Publikacije

 

HELSINŠKA POVELJA
posebno izdanje

decembar 2015.

Sadržaj:

Uvodnik

Sonja Biserko:
IDENTITET SRBIJE:
IZMEĐU
GLORIFIKACIJE I
PONIŽENJA

Nacije i nacionalizmi u
savremenoj teoriji

dr Milivoj Bešlin:
PROLAZNI ILI TRAJNI

FENOMEN

Srbija, Rusija, Evropa

Vladimir Gligorov: BEOGRAD U SREDIŠTU
SUPROTSTAVLJENIH INTERESA

Srbija i identitet

Teofil Pančić: NACIONALIZAM U FAZI
MALODUŠNOSTI...

Detaljnije: HELSINŠKA POVELJA >>>

 

HELSINŠKE SVESKE 35

Stavovi mladih u Sandžaku

Koliko su mladi otvoreni prema islamskom ekstremizmu

Autor studije: profesor Vladimir Ilić

Beograd, maj 2016.

Ključno pitanje je
da li u Sandžaku postoji verski ekstremizam među muslimanskom omladinom. U
ovom delu
Republike Srbije gotovo da nema međuetničkih i

međuverskih incidenata. S druge strane, borci iz Sandžaka učestvuju u ratovima u Iraku i Siriji. Praktične...

Detaljnije: HELSINŠKE SVESKE >>>

 

SVEDOČANSTVA 39

Srbija zalutala u tranziciji

Sonja Biserko

Beograd, 2014

Pred čitaocima je nova knjiga predsednice Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonje Biserko, „Srbija: zalutala u tranziciji“. Po strukturi, knjiga je fragmentarna:

sadrži nekoliko desetina tekstova, uglavnom uvodnika koje je, iz broja u broj Sonja Biserko objavljivala u Helsinškoj povelji, glasilu Helsinškog odbora. U njoj je takođe sabrano...

Detaljnije: SVEDOČANSTVA >>>

 

DOKUMENT

Svedočenje pred Specijalnim sudom Vladimira Popovića na suđenju za ubistvo Zorana Đinđića

Izdavač: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji; za izdavača: Sonja Biserko; dizajn i prelom: Pavle Farčić; štampa: Zagorac, 2006; tiraž: 1000; ISBN - 86-7208-115-3

Ova knjiga objavljena je zahvaljujući finansijskoj pomoći Evropske unije. Helsinški odbor za ljudska prava u...

Detaljnije: DOKUMENTI >>>

 

OGLEDI 17

POTKA SRPSKOG IDENTITETA
antizapadnjaštvo, rusofilistvo, tradicionalizam...

Beograd, 2016

Problem
nacionalnog
identiteta postoji, naročito u
nedovršenim nacijama, pogotovo tamo gde ne
postoji
podudarnosti
etničkog i državnog

državnog aspekta pojma nacije, i tamo gde je taj raskorak traumatičan...

Detaljnije: OGLEDI >>>

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

JUGOSLAVIJA U ISTORIJSKOJ
PERSPEKTIVI

Beograd, 2017

Prošlo je više od dve decenije od početka raspada Jugoslavije koji je završen 2008. godine, nezavisnošću Kosova. Međunarodna zajednica je od

početka krize bila njen aktivni akter: od pokušaja da se nađe rešenje pre izbijanja rata (Haška konferencija)...

Detaljnije: OSTALE PUBLIKACIJE >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment