PROJEKTI

ARHIVA

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Projekti

 
Srbija i Kosovo: kultura bez granica

 
Monitoring reforme zatvorskog sistema 2015

 
Kampanja civilnog društva za efikasnu zaštitu osoba sa mentalnim poremećajima – II faza

 

 

 

 

 
Reforma zatvorskog sistema i forenzička psihijatrija

 
YU Historia: multiperspektivna istorija druge Jugoslavije

 
Koliko odgovorno Srbija ispunjava preuzete obaveze prema razvoju demokratije

 
Srpski identitet u 21. veku – Razmišljaj svojom glavom

 Mladi Sandžaka protiv ekstremističkih ideologija – druga faza projekta

 Sloboda izražavanja, medijske slobode i (samo)cenzura u OEBS regionu - Međunarodna konferencija

 

 

 

PROJEKTI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment