PANELI I
SKUPOVI

STRANA 1

 

PANELI I SKUPOVI

STRANA ::: 1

INFO   :::  Paneli i skupovi > Sesija o ljudskim pravima i situaciji na Krimu i istočnoj Ukrajini

 

Sesija o ljudskim pravima i situaciji na Krimu i istočnoj Ukrajini

10. maj 2017. godine

 

 

  PRILOZI:

 

Tekst Borisa Varge – “Srbija i ukrajinska kriza”

Radio Slobodna Evropa - Ruski i ukrajinski aktivisti u Beogradu: ’Krim je od turističke postao vojna baza’

Danas - Srbija bi pomogla kada bi rekla da je Krim teritorija Ukrajine

Beta, naslovi.net - Srbija ima ambivalentan stav prema ukrajinskoj krizi

 

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji organizovao je sesiju o ljudskim pravima i situaciji na Krimu i istočnoj Ukrajini na kojoj su govorili predstavnici ukrajinskih i ruskih organizacija civilnog društva koje imaju svoje misije na terenu.

Na sesiji koja se održala u Biblioteci Kuće ljudskih prava 10. maja 2017. govorili su Oleksandra Romantsova (Ukrajina) - koordinatorka posmatračkih misija za ljudska prava u istočnoj Ukrajini i na Krimu (Center for Civil Liberties), Aleksandra Krilenkova (Rusija) - ko-kordinatorka Ukrajinsko-ruske posmatračke inicijative na Krimu (Field Human Rights Center, the Ukrainian-Russian monitoring initiative, Crimea), Alim Aliev (Ukrajina) - koosnivač Crimea-SOS i kooautor knjige o Mustafi Dzhemilevu, i Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.

Ovo je prvi put, od aneksije Krima (2014) da su u Srbiju došle organizacije koje imaju direktan kontakt sa građanima u anektiranim i konfliktnim područjima. Do toga je došlo zajedničkim naporom Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i partnera iz Ukrajine i Rusije, pre svega ukrajinskog Centra za građanske slobode. Helsinški odbor već godinama sarađuje sa tim organizacijama u okviru Civic Solidarity Platform, mreže koja okuplja više od 80 organizacija civilnog društva i koja redovno izveštava institucije OEBS o kršenjima ljudskih prava u konfliktnim područjima u cilju unapređenja situacije i mirnog rešenja sukoba.

Sagovornica iz Ukrajine istakla je neophodnost angažovanja organizacija civilnog društva kako bi se dokumentovalo i beležilo kršenje ljudskih prava. Trenutno postoji 17 takvih organizacija. Kao primere kršenja ljudskih prava navela je nezakonito zadržavanje i hapšenje, koje broji oko 3.500 lica, a svako treće lice je bilo izloženo mučenju. Nemogućnost javnih okupljanja, nepostojanje slobodnih medija, nepostojanje prava na branioca koji bi branili svoje slobode i prava su neki još od primera masovnih kršenja ljudskih prava.

Sagovornica iz Rusije istakla je da je boravak organizacija civilnog društva tamo nije bezbedan ni po život ni po zdravlje. Organizacija „Ukrajinsko-ruske posmatračke inicijative na Krimu“ je od prvog dana svog osnivanja proglašena nepoželjnom. Vrši se zastrašivanje novinara i branitelja ljudskih prava. Najmasovnija su protiv Krimskih Tatara zbog njihovog religijskog opredeljenja, oni se lišavaju slobode na 15-20 godina i sudi im se za terorizam. Poslednjih pola godine je sve više branitelja ljudskih prava koji su uhapšeni, osuđeni, protiv kojih se vode procesi, istakla je Aleksandra Krilenkova.

Do sada je zabeležen je 281 slučaj kršenja ljudskih prava na Krimu. Aktivista i pisac Alim Aliev pomenuo je četiri tendencije na Krimu, od kojih je jedna militarizacija poluostrva - delovanje paramilitarnih snaga, sa teritorije Ruske Federacije na Krim šalje vojna oprema i vojska, aktiviraju se brojni vojni objekti što stvara atmosferu represije i povećanog nepoverenja među stanovništvom. Druga je izgradnja novih paralelnih krimsko-ruskih institucija. Ruska vlast pokušava da stvori krimsko-ruske organizacije koje su odane Rusiji. Zatim tendencija kršenja međunarodnog humanitarnog prava – 35.000 ljudi je napustilo teritoriju Krima, a na Krim se doseljava drugo stanovništvo koje čine činovnici vojske, policije, biznismeni. Kao četvrtu tendenciju naveo je stvaranje novog ruskog identiteta na Krimu i brisanje ukrajinsko-tatarskih kulturnih nasleđa, što podrazumeva zatvaranje krimsko-tatarskih škola, održavanje kulturnih manifestacija, forsiranje novog državljanstva, i sl.

Nakon konferencije za medije gde su predstavnici/e ukrajinskih i ruskih organizacija civilnog društva govorili o ljudskim pravima i situaciji na Krimu i istočnoj Ukrajini, predstavnici civilnog društva iz Beograda nastavili su razgovor o mogućoj budućoj saradnji.

U Biblioteci KLJP postavljena je i izložba fotografija ukrajinske autorke Emine Zijatdinove (Emine Ziyatdinova) o životu na Krimu nakon ruske aneksije.

Srbija kao članica međunarodnih institucija pre svega Saveta Evrope, UN i OEBS mogla bi da doprinese mirnom rešavanju konflikata. Parlamentarna skupština SE, u kojoj Srbija ima potpredsedničko mesto, usvojila je u oktobru Rezoluciju 2132, kojom je pokazala rešenost da nastavi da prati političke i humanitarne posledice konflikta u Ukrajini kao i izazove u vezi sa ljudskim pravima. Ovo je stoga bila i jedinstvena prilika za informisanje javnosti u Srbiji o događajima na Krimu.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANELI I SKUPOVI

STRANA ::: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment