NACIONALNI PROGRAM

Akteri  |  Srpska pravoslavna crkva  |  Raspad Jugoslavije
Dosije Ćosić  |  Dosije Karadžić  |  Dosije Mladić  |  Dosije Jurišić

INFO   :::  Nacionalni program > Zapisnici sa sednica Vrhovnog saveta odbrane

 

Zapisnici sa sednica Vrhovnog saveta odbrane

 

 

 

 

5. sednica VSO (7. 8. 1992.)

 

6. sednica VSO (9. 12. 1992.)

 

Sednica VSO (10. 2. 1993.)

 

9. sednica VSO (2. 6. 1993.)

 

12. sednica VSO (23. i 25. 8. 1993.)

 

14. sednica VSO (11. 10. 1993.)

 

15. sednica VSO (10. 11. 1993.)

 

16. sednica VSO (25. 12. 1993.)

 

17. sednica VSO (10. 1. 1994.)

 

18. sednica VSO (7. 2. 1994.)

 

19. sednica VSO (16. 3. 1994.)

 

20. sednica VSO (15. 4. 1994.)

 

21. sednica VSO (7. 6. 1994.)

 

22. sednica VSO (11. 7. 1994.)

 

23. sednica VSO (21. 7. 1994.)

 

25. sednica VSO (30. 8. 1994.)

 

27. sednica VSO (27. 9. 1994.)

 

28. sednica VSO (2. 11. 1994.)

 

30. sednica VSO (9. 12. 1994.)

 

31. sednica VSO (18. 1. 1995.)

 

35. sednica VSO (13. 4. 1995.)

 

37. sednica VSO (13. 6. 1995.)

 

38. sednica VSO (27. 6. 1995.)

 

41. sednica VSO (14. 8. 1995.)

 

44. sednica VSO (12. 9. 1995.)

 

56. sednica VSO (5. 9. 1996.)

 

58. sednica VSO (21. 11. 1996.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment