Naslovna... > Vesti > Akt političkog ekstremizma

 

 

  

 

 

 

Akt političkog ekstremizma

DSS, Dveri i intelektualci | 19. decembar 2014.

 

 

Apel javnosti, državnim zvaničnicima i stranačkim vođama Republike Srpske, potpisalo je više od 150 istaknutih javnih ličnosti, na čelu sa vodećim predstavnicima patriotskih političkih organizacija u Srbiji: Demokratske stranke Srbije, Pokreta Dveri, Srpske radikalne stranke i istaknutim srpskim intelektualcima, akademicima, profesorima univerziteta, književnicima…

Odluka o pokretanju ove peticije doneta je na zajedničkom sastanku DSS, Dveri i istaknutih srpskih intelektualaca prošle nedelje, i predstavlja još jednu u nizu zajedničkih aktivnosti patriotskih političkih snaga u Srbiji.

 

Apel javnosti, državnim zvaničnicima i stranačkim vođama Republike Srpske

Duboko zabrinuti za sudbinu Republike Srpske, kao jedine prave pobede srpskog naroda u poslednjim decenijama, slobodni smo da zamolimo sve srpske političke činioce da se pridržavaju sledećih neodstupnih zahteva:

1.Ustavni status Republike Srpske, uspostavljen u Dejtonu 1995. godine, ne sme se ni po koju cenu menjati na štetu srpskih nacionalnih interesa.

2.Postojeće nadležnosti Republike Srpske, bitno smanjene protivustavnim odlukama Visokog predstavnika, ne smeju se dalje smanjivati zarad jačanja i proširivanja nadležnosti središnjih vlasti Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

3.Trebalo bi sve učiniti da se povrate dejtonske nadležnosti Republike Srpske, a najpre treba tražiti ukidanje Suda Bosne i Hercegovine kao krivičnog suda kojim se derogira nadležnost sudstva u oba entiteta.

4.U pogledu očuvanja izvornog ustavnog statusa i postojećih nadležnosti Republike Srpske treba po svaku cenu sprečiti bilo kakvu pukotinu, a kamoli raskol u srpskoj političkoj i stranačkoj eliti, kao i učešće u bilo kom nivou vlasti na štetu srpskog naroda.

U Beogradu, o Nikoljdanu 2014.

 

Napomena: Na spisku potpisnika greškom se našao i prof. dr Aleksandar Ilić, kome se ovom prilikom izvinjavamo zbog grube greške.

 

 

Potpisnici peticije:

 

 

1. Prof. dr Čavoški Kosta, akademik

2. Petrov Nogo Rajko, akademik

3. Đogo Gojko, akademik

4. Dr Rašković Ivić Sanda, predsednik Demokratske stranke Srbije

5. Dr Krestić Vasilije, akademik

6. Dr Šešelj Vojislav, predsednik Srpske radikalne stranke

7. Obradović Boško,član Starešinstva Pokreta Dveri

8. dr Vukadinović Đorđe, Nova srpska politička misao

9. Prof.dr Lompar Milo

10. Prof.dr Vujić Jasmina

11. Prof.dr Koen Leon

12. Danojlić Milovan, akademik

13. Prof.dr Marković Ratko

14. Nedeljković Dragan, akademik

15. Prof.dr Zurovac Mirko

16. Prof.dr Brdar Milan

17. Prof.dr Antonić Slobodan

18. Ivanišević Milivoje, senator RS

19. Šoškić Milutin, sportista

20. Miletović Olivera, novinar

21. Cvijanović Željko, novinar

22. Glišić Milivoje, novinar

23. Doc. dr Ković Miloš

24. Toholj Miroslav,književnik

25. Prof.dr Veljko Đurić Mišina

26. Glišić Vladan

27. Šarović Nemanja

28. Prof.dr Popović Aleksandar

29. Dr Slobodan Reljić, novinar

30. Doc.dr Jovanović Miloš

31. Dr Milenković Milovan

32. Žarić Mirko, pesnik

33. Murusidze Cisana, reditelj

34. Kačarević Slavoljub, novinar

35. Dr Jakšić Marko

36. Dr Deretić Irina

37. Radović Vjekoslav, novinar

38. Raguš Marina, politikolog

39. Kršljanin Vladimir, naučni radnik, publicista

40. Arsić Svetomir Basara, akademik

41. Prof. dr Šljukić Srđan

42. Ivić Aleksandar, akademik

43. Prof.dr Lipkovski Aleksandar

44. Prof.dr Bošković Sanja

45. Radovanović Drinka, vajar

46. Radovanović Radmilo, inženjer

47. Prof.dr Dimitrijević Miodrag

48. Furtula R. Srđan, izdavač

49. Basta Danilo, akademik

50. Simić Aleksandar, advokat

51. Prof.dr Koprivica Časlav

52. Prof.dr Tripo Torović

53. Prof.dr Stepić Milomir

54. Dr Đukić Srećko

55. Popović Mirko,advokat

56. Maršićanin Dragan

57. Vukovički Dragan, vajar

58. Dr Proroković Dušan

59. Mr Dimitrijević Vladimir

60. Doc.dr Mirović Dejan

61. Mandić Andrija, predsednik Nove srpske demokratije

62. Stoilković Ivan, predsednik Demokratske partije Srba u Makedoniji

63. Dr Isaković Aleksandar

64. Dr Jovašević Ljubiša, Pokret za Kraljevo

65. Mr Mitić Aleksandar, naučni istraživač

66. Mr Milentijević Vladimir

67. Prof. dr Barać Milan

68. Mr Vladisavljević Bogdan, advokat

69. Prof. dr Relić Goran

70. Prof.dr Bojović Dragiša

71. Doc. dr ČelićDušan

72. Prof. dr Vasić Aleksandar

73. Doc. dr Kojić Nenad

74. Doc. dr Vuković Aleksandar

75. Prof. dr Mitić Nebojša

76. Doc. dr Zapković Božidar

77. Prof. dr Spalević Petar

78. Prof. dr Ćorac Aleksandar

79. Stevanović Slavko

80. Krasić Zoran

81. Crnjanin Milorad, novinar

82. Prof. dr Rajić Rade, pukovnik u penziji

83. Dr Pušonja Miroslav

84. Prof. dr Čvorović Zoran

85. Prof. dr Protić Ljubomir

86. Dr Janković Slobodan

87. Nedić Aleksandar, Srpski liberalni savet

88. Prof. dr Tomić Milan

89. Đorović Biljana, novinar

90. Mladenović Andreja

91. Tvrdišić Danilo

92. Hamović Dragan, književnik

93. Pejin Jovan, istoričar

94. Prof.dr Čolić Ljiljana

95. Milovančev Nikola

96. Prof. dr Dojčinović Ivan

97. Živković N. Nikola

98. Mr Krsmanović Dragan

99. Bilbija Đuro, novinar

100. Mihailović Miroslav Cera, pisac

101. Lazić Momir, pesnik

102. Dimitrijević Kosta, književnik

103. Karganović Stefan, publicista

104. Nešić Branimir, direktor i urednik „Katene mundiˮ

105. Ivanović Igor, publicista

106. Mirčić Milorad

107. Damjanac Milan,publicista

108. Dr Đorđević Goran

109. Simetić Ostoja, publicista

110. Doc.dr Botić Pavle

111. Kašiković Aleksandar, dipl. inž.

112. Dr Petrović Dragan, publicista

113. Prof.dr Ristivojević Branislav

114. Prof.dr Orlović Slobodan

115. Milivojčević Olivera, novinar

116. Ilić Borko

117. Nogo Srđan

118. Igić Goran, novinar

119. Naumov Radomir

120. Kostić Ivan

121. Radeta Vjerica

122. Prof.dr Igić Ružica

123. Dragoslav Ljubičanović, advokat

124. Trifković Dragana

125. Milovanović Gradimir, akademik

126. Dr Vojinović Dragoljub

127. Prof.dr Čukuranović Rade

128. Mr Drobnjak Jovo

129. Prof. dr Knežević Saša

130. Prof.dr Bubanj Radoslav

131. Doc.dr Bonić Zoran

132. Prof.dr Višnjić Milan

133. Prof.dr Vojinović Slobodan

134. Prof.dr Petrović Tomislav

135. Prof.dr Pavlović Ratko

136. Prof.dr Milovančević Dušan

137. Prof.dr Krstić Borko

138. Dr Todorović Obrad

139. Prof.dr Pavlović Tomislav

140. Prof.dr Keković Aleksandar

141. Prof. dr Stefanović Nenad

142. Živković Miroslav, novinar

143. Mr Veselinov S. Veljko

144. Grbović Miljan, advokat

145. Matanović Aleksandar, šahovski velemajstor

146. Martinović Slobodan, šahovski velemajstor

147. Vladimir Rakić

148. Deretić Spomenka

149. Dr Savić Jovan

150. Dr Milinović Velimir

151. Dr Zoran Milivojević, diplomata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2014

Web Design * ParadoXFactory