Lajme dhe shpalljet > Tekst

 

 

 

LAJME DHE SHPALLJET

 

 

 

 

 

Shoqëria civile e bashkuar për bashkpunimin Kosovë dhe Serbi

Mars, 2015

 

 

Nën programin për përkrahje të shoqërisë civile 2013, Bashkimi Evropian ka ofruar asistence projekteve të propozuara nga 22 organizata të shoqërisë civile që adresojnë fusha si luftimi i korrupcionit, diskriminimit dhe bashkëpunimi në mes të Serbisë dhe Kosovës përmes iniciativave rinore, kulturore dhe mediale.

Helsinkit për të drejtat e njeriut ka mbledhur një takim të përfaqësuesve të organizatave që janë të përkushtuara në promovimin e bashkëpunimit në mes të Serbisë dhe Kosovës. Përfaqësuesit që u mblodhen në librarinë për të drejtat e njeriut në Beograd ishin nga organizatat – Qendra për dekontaminim kulturor, OJQ Libero, Fondi Beogradas për ekselencë politike, Asociacioni i pavarur i gazetarëve të Serbisë, Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut dhe “Radionica integracije”.

Pjesëmarrësit u pajtuan që të ndajnë përvojat dhe synimet në periudhën që vijon me qëllim të promovimit të objektivave specifike dhe të përgjithshme të programit, dhe arritjen e rezultateve më të mira të mundshme.

Duke filluar që nga tani kjo ueb faqe do të ofroj informata lidhur me aktivitetet e ndërmara nga të gjitha organizatat dhe materialin përcjellës.

 

 

Galeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në vitin 2015, program është financuar nga Bashkimi Europian në bazë të Pëkrahjes për Shoqërinë Civile 2013.
Në vitin 2016, programi financohet nga Robert Bosch Stiftung GmbH.
Përmbajtjet e të gjitha thirrjeve/njoftimeve për shtyp/video materialeve janë përgjegjësi e vetme
e autorit/organizatës dhe në asnjë mënyreë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Europian ose
të Robert Bosch Stiftung GmbH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinki Committee for Human Rights in Serbia - 2015

Web Design * ParadoXFactory