Aktivitetet > Artistet e rinj nje akcion > Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performanca dhe Ekspozita
„Tre Pyetje – Triponi“

Qendra Multimedia, Prishtine, Kosova ... 20. Nëntor 2015.

 

 

„Tre Pyetje – Triponi“ është projekt bashkëpunimi në mes të artisteve dhe artistëve serb/e dhe shqiptar/e i cili e shtjellon temën e interkulturalitetit, marrëdhënieve reciproke, diferencave, paragjykimeve dhe fenomeneve tjera shoqërore të cilat i përcaktojnë marrëdhëniet në mes të dy vendeve të cekura.

Përmes mediumit të përformansës, instalimit dhe fotografive ekspozuesit e nisin dialogun me publikun në temën veçse aktuale të marrëdhënineve të përcaktuar nga pozita gjeo-politike.

 

 

Pjesëmarrësit:

Stefan Stojanović –„mirror equality“ (pikturë)

„Zemlja/Vendi“ (performans)

 

Pjesëmarrësit e performansit:

Stefan Stojanović

Milica Novaković

Srđan Ilić

 

Performansin e kanë krijuar kanë ndihmuar në zbatim edhe:

Sonja Radaković

Edin Alija

Srđan Ilić – „Mbi flokun III“ (slika)

 

Stanislav Drča – „Bashkimi i konzervuar“ (instalacion)

„#hashtag“ (instalacioni interaktiv)

 

 

“Serbija dhe Kosova: kultura pa kufi” është një program i Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut, që implementohet në bashkëpunim me Qendrën Liberale Demokrate me bazë në Prishtinë. Programi financohet nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Serbi.

 

 

Galeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në vitin 2015, program është financuar nga Bashkimi Europian në bazë të Pëkrahjes për Shoqërinë Civile 2013.
Në vitin 2016, programi financohet nga Robert Bosch Stiftung GmbH.
Përmbajtjet e të gjitha thirrjeve/njoftimeve për shtyp/video materialeve janë përgjegjësi e vetme
e autorit/organizatës dhe në asnjë mënyreë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Europian ose
të Robert Bosch Stiftung GmbH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinki Committee for Human Rights in Serbia - 2015

Web Design * ParadoXFactory