Aktivitetet > Nje muaj i Beogradit ne Prishtine

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Curcin - Koncert
në Prishtinë

16. shtator 2015.

... >>>

 

Debati mbi
"Jugoslavia si Histori:
Rasti i Kosvës"

15. shtator 2015.

... >>>

 

Hapje e Ekspozitës së
Dyte nga Beogradi

4-11. shtator 2015.

... >>>

 

Debati mbi temen
'Migrimi dhe Kultura'

4 shtator 2015

... >>>

 

Debati mbi "Street
Art dhe Animacion"

Shtator 2015.

... >>>

 

 

 

Lira Vega Koncert në
Prishtinë!

Oda Theater, Prishtina
30. gusht 2015.

... >>>

 

Hapja e ekspositës së
pikorëve nga Serbia:
Tadija Janičić, Milorad
Stajčić i Milica
Crnobrnja Vukadinović

... >>>

 

Tribunë - pozita e
gruas

27 gusht 2015

... >>>

 

Programi "Muaji i
Beogradit në
Prishtinë"

 

... >>>

 

 

 

 

 

 

Në vitin 2015, program është financuar nga Bashkimi Europian në bazë të Pëkrahjes për Shoqërinë Civile 2013.
Në vitin 2016, programi financohet nga Robert Bosch Stiftung GmbH.
Përmbajtjet e të gjitha thirrjeve/njoftimeve për shtyp/video materialeve janë përgjegjësi e vetme
e autorit/organizatës dhe në asnjë mënyreë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Europian ose
të Robert Bosch Stiftung GmbH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinki Committee for Human Rights in Serbia - 2015

Web Design * ParadoXFactory