Aktivitetet > Seminaret

 

 

 

 

 

 

 

 

Thirrje për aplikimi për
seminar "Serbia dhe
Kosova: Thyerja e
Akullit Ndërkulturor”

23-31. tetor 2017.

... >>>

 

Thirrje për aplikimi për
seminar "Serbia dhe
Kosova: Thyerja e
Akullit Ndërkulturor”

19-28. Prill 2016.

... >>>

 

“Sërbia dhe Kosova:
Thyerja e akullit
ndërkulturor”

Gusht 13-17, 2015, Prizren

... >>>

 

“Sërbia dhe Kosova:
Thyerja e akullit
ndërkulturor”

Gusht 7-11, 2015, Beograd

... >>>

 

Thirrja për Aplikim
“Serbia dhe Kosova:
Thyerja e akullit
ndërkulturor”

Korrik, 2015

... >>>

 

 

 

 

 

Seminar “Serbia dhe
Kosova: Thyerja e
akullit ndërkulturor”

Prishtine,
Mars 31 - Prill 4, 2015

... >>>

 

Seminar “Serbia dhe
Kosova: Thyerja e
akullit ndërkulturor”

27-31 Mars, 2015

... >>>

 

Thirrje për aplikimi për
seminar “Serbia dhe
Kosova: Thyerja e
Akullit Ndërkulturor”

Mars, 2015

... >>>

 

 

 

 

 

 

Në vitin 2015, program është financuar nga Bashkimi Europian në bazë të Pëkrahjes për Shoqërinë Civile 2013.
Në vitin 2016, programi financohet nga Robert Bosch Stiftung GmbH.
Përmbajtjet e të gjitha thirrjeve/njoftimeve për shtyp/video materialeve janë përgjegjësi e vetme
e autorit/organizatës dhe në asnjë mënyreë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Europian ose
të Robert Bosch Stiftung GmbH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinki Committee for Human Rights in Serbia - 2015

Web Design * ParadoXFactory