Aktivitetet > Seminaret > Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sërbia dhe Kosova: Thyerja e akullit ndërkulturor”

Gusht 7-11, 2015, Beograd

 

 

Komitetit I Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Sërbi dhe partneri I saj nga Prishtina Liberal Democratic Centre, organizuan seminarin e tretë me titullin “Sërbia dhe Kosova: Thyerja e akullit ndërkulturor” nga 7 deri me 11 Gusht 2015 në Beograd. Të rinj nga Kosova dhe Sërbia , aktiv dhe të interesuar në art dhe kulturë, kaluan pesë ditë duke krijuar shoqëri të reja dhe duke shkëmbyer eksperienca dhe dituri mbi shoqëritë dhe kulturat e tyre.

Pjesëmarrësit në seminar kishin një mundësi për të dëgjuar ligjërata nga autoritetet prominente e të shquar në art dhe kulturë. Gjatë ditës së parë shkrimtari Sasha Iliç mbajti një leksion me temë "Letërsia e botëve të ndara - Shkëmbimi kulturor si ndërtues të paqes (Kosovë / Serbi)" trajtimin e historisë së shoqërive të ndara, zhvillimet kulturore dhe politike që nga fillim të viteve '80 deri më sot, kultura dhe politika e mohimit, rrugët e bashkëpunimit në art dhe kulturë, veçanërisht në skenën letrare, si dhe rëndësinë e shkëmbimeve kulturore. "Komunikimi krijohet përmes kulturës dhe artit. Është e nevojshme për të treguar atë lloj hapjeje në komunikim dhe për të lejuar hyrjen e informacionit e tregimeve për të ndryshuar veten, dhe me anë të ndryshimit tonë ne mund të bëjë ndryshime në shoqëritë që jetojnë në, "tha ai ndër të tjera.

Regjisori dhe gazetari investigativ Birol Urcan preku temën ‘'Kultura dhe Arti në Shoqëritë e Hapura dhe të mbyllura”, derisa Milos Ciric krijoji debat mbi temën e tij “Mediet, historia dhe memoria dhe ballafaqimi me të kaluarën”.

Përvec lekturave artistët e rinj kanë pasur mundësi të ndjekin sociologun Demir Mekic dhe filologës Tamara Tomasevic. Gjatë punëtorive ata u bashkuan për fushatat kreative për respektim të ndërsjellë, mirëkuptimit dhe tolerancës të cilat zhvillohen në periudhën që vijnë. Në këtë mënyrë, programi ndihmon promovimin e artistëve të rinj nga të dyja shoqëritë, të cilët do të punojnë së bashku për të thyer paragjykimet dhe stereotipet, dhe promovimin e marrëdhënieve të mira në mes të Kosovës dhe Serbisë.

Pjesëmarrësit në seminar gjithashtu vizituan institucionet dhe organizatat e ndryshme kulturore në Beograd për të mësuar më shumë rreth programeve kulturore dhe artistike në marrëdhëniet serbe-shqiptare. Njëri prej tyre ishte vizita në Qendrën për Dekontaminim Kulturor, ku pjesëmarrësit kanë pasur rastin të bashkëbisedojnë Borka Pavicevic, e cila ka rrefyer mbi të arritura deri më tani bashkëpunimin kulturor dhe artit serb-shqiptar.

Qëllimi i përgjithshëm i programit është të kontribuojë në rinovimin e lidhjeve të vjetra dhe për të krijuar lidhje të reja mes të rinjve, komunitetit akademik dhe artistik, mediave dhe shoqërisë civile nga Beogradi dhe Prishtina, duke nxitur dialogun ndërkulturor, pajtimin dhe procesin e normalizimit.

Programi është realizuar me ndihmën e Bashkimit Evropian nën Mbështetje për shoqërinë civile të vitit 2013.

 

 

Galeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në vitin 2015, program është financuar nga Bashkimi Europian në bazë të Pëkrahjes për Shoqërinë Civile 2013.
Në vitin 2016, programi financohet nga Robert Bosch Stiftung GmbH.
Përmbajtjet e të gjitha thirrjeve/njoftimeve për shtyp/video materialeve janë përgjegjësi e vetme
e autorit/organizatës dhe në asnjë mënyreë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Europian ose
të Robert Bosch Stiftung GmbH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinki Committee for Human Rights in Serbia - 2015

Web Design * ParadoXFactory