Aktivitetet > Nje muaj i Pristhines ne Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programi "Muaji i
Prishtinés né Beograd"

Qershor 2015

... >>>

 

Festivali "Muaji i
Prishtinés né
Brograd" ka filluar!

4 Qershor 2015

... >>>

 

Thirrje për aplikim mbi
pjesmarrjen në
ekspozitën e "Muaji i
Prishtinës në Beograd"

 

... >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në vitin 2015, program është financuar nga Bashkimi Europian në bazë të Pëkrahjes për Shoqërinë Civile 2013.
Në vitin 2016, programi financohet nga Robert Bosch Stiftung GmbH.
Përmbajtjet e të gjitha thirrjeve/njoftimeve për shtyp/video materialeve janë përgjegjësi e vetme
e autorit/organizatës dhe në asnjë mënyreë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Europian ose
të Robert Bosch Stiftung GmbH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinki Committee for Human Rights in Serbia - 2015

Web Design * ParadoXFactory