Aktivitetet > Artistet e rinj nje akcion > Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbia dhe Kosova: Thyerrja e akullit ndërkulturor

Street art action

   

 

 

 

"Ky art nuk ka kuzinj' - thotë grafiti në Pristhinë, i cili edhe u krijua nga artistët nga Beogradi dhe Prishtina.

Participantët e rinj DHE artistët nga programi 'Sërbia dhe Kosova: Thyerja e akullit ndërkulturor'' TKV, Lortek dhe TAK kan treguar se gjuha e përbashkët në mes të Sërbëve dhe Shqipëtarëve është shumë prezente, dhe mund të jetë edhe pozitive.

Gjithashtu tregon lidhjen ne mes te dy shteteve është shumë e thellë se sa ajo që na prezantohet nga mediet.

Përderisa në medie ne mund të shohim vetëm se çka dodhë në Bruksel në mes të politkanëve tonë, poshtë sipërfaqes mund të shohësh njerëz të cilët punojnë së bashku, duke krijuar kështu art fantastik, i cili kalon pa u vërejtur nga masat.

Poshtë urrejtjes dhe propagandës që janë të vendosura vazhdimisht, qënron miqësia dhe arti, energjia pozitive dhe dëshira për të komunikuar.

Gjëra të mira janë atje, ne vetëm duhet të përpiqemi më shumë për të parë ato."

Participantët nga programi: 'Sërbia dhe Kosovoa - Thyerrja e akullit ndërkulturor - 2015'

 

 

Galerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në vitin 2015, program është financuar nga Bashkimi Europian në bazë të Pëkrahjes për Shoqërinë Civile 2013.
Në vitin 2016, programi financohet nga Robert Bosch Stiftung GmbH.
Përmbajtjet e të gjitha thirrjeve/njoftimeve për shtyp/video materialeve janë përgjegjësi e vetme
e autorit/organizatës dhe në asnjë mënyreë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Europian ose
të Robert Bosch Stiftung GmbH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinki Committee for Human Rights in Serbia - 2015

Web Design * ParadoXFactory