Aktivitetet > Artistet e rinj nje akcion > Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcioni rrugor

Serbia dhe Kosova: Thyerrja e akullit ndërkulturor

Gusht 2015

   

 

 

 

Participantët e seminarit: "Serbia dhe Kosova: Thyerrja e akullit ndërkulturor" kanë organizuar dhe implementuar akcione rrugore në Beograd dhe Prizren. Poezi Sërbe dhe Shqipëtare janë zgjedhur dhe përkthyer në të dy gjuhët. Të rinj artistë krijuan më shumë se 50 (pesëdhjetë) kartolina të ndryshme me poezi të ndryshme cilat edhe ju dhanë e shpërndanë qytetarëve nga Beogradi dhe Prizreni, duke promovuar kështu vlera të multikulturalizmit. Në të njejtën kohë, artistët krijuan dy video të shkurtëra - "Making of Street Action' (Akcioni rrugor gjantë bërjes), ku edhe u prezantua proceset e krijimit te akcionit, si dhe video tjetër e shkurtër e quajtur 'Burbuqe' - histori e shkurtër mbi krijimin e identitetit bazuar në storien e emrit.

 

 

Galerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në vitin 2015, program është financuar nga Bashkimi Europian në bazë të Pëkrahjes për Shoqërinë Civile 2013.
Në vitin 2016, programi financohet nga Robert Bosch Stiftung GmbH.
Përmbajtjet e të gjitha thirrjeve/njoftimeve për shtyp/video materialeve janë përgjegjësi e vetme
e autorit/organizatës dhe në asnjë mënyreë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Europian ose
të Robert Bosch Stiftung GmbH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinki Committee for Human Rights in Serbia - 2015

Web Design * ParadoXFactory