Aktivitetet > Artistet e rinj nje akcion > Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përmbledhje esesh – “Serbia dhe Kosova: kultura pa kufij”

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Serbi ... Korrik 2017

download Booklet >>>

   

 

 

 

Përmbledhjen e eseve e kanë bërë artistët e rinj nga Serbia dhe Kosova, pjesëmarrësit e seminarit të mbajtur në prill të vitit 2016 dhe të kolonisë së artit të mbajtur në mars të vitit 2017 brenda programit "Serbia dhe Kosova: kultura pa kufij". Ata kaluan dhjetë ditë në një atmosferë pune krijuese në Beograd, Novi Sad, Prishtinë dhe në Prizren, duke u shoqëruar dhe duke shkëmbyer përvojat dhe njohuritë mbi shoqëritë dhe kulturat e tyre. Gjatë kolonisë së artit në Frushka Gora kanë xhiruar një film të animuar, dhe disa nga përshtypjet e tyre tregohen në këto ese. Shpresojmë që do i lexoni me kënaqësi!

 

 

 

 

 

 

 

 

Në vitin 2015, program është financuar nga Bashkimi Europian në bazë të Pëkrahjes për Shoqërinë Civile 2013.
Në vitin 2016, programi financohet nga Robert Bosch Stiftung GmbH.
Përmbajtjet e të gjitha thirrjeve/njoftimeve për shtyp/video materialeve janë përgjegjësi e vetme
e autorit/organizatës dhe në asnjë mënyreë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Europian ose
të Robert Bosch Stiftung GmbH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinki Committee for Human Rights in Serbia - 2015

Web Design * ParadoXFactory