Aktivitetet > Artistet e rinj nje akcion > Tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteti I Helsinkit me kënaqësi të madhe prezanton filmin e animuar “Q&A“!

   

 

 

 

Filmi është realizuar në kuadër të programit tonë Serbia and Kosovo: Intercultural Icebreakers.

Ky film i shkurtër i animuar është rezultat i bashkëpunimit mes artistëve të rinj nga dy shoqëritë post-konfliktuoze, Kosova dhe Serbia. Ai paraqet tre tregime të inspiruara nga sfidat me të cilat ballafaqohen të rinjtë, të cilat janë të nxitura nga tiparet e përbashkëta frenuese të këtyre shoqërive.

Faleminderit të gjithë atyre që kanë kontribuar në këtë eksperiencë të paharrueshme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në vitin 2015, program është financuar nga Bashkimi Europian në bazë të Pëkrahjes për Shoqërinë Civile 2013.
Në vitin 2016, programi financohet nga Robert Bosch Stiftung GmbH.
Përmbajtjet e të gjitha thirrjeve/njoftimeve për shtyp/video materialeve janë përgjegjësi e vetme
e autorit/organizatës dhe në asnjë mënyreë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Europian ose
të Robert Bosch Stiftung GmbH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinki Committee for Human Rights in Serbia - 2015

Web Design * ParadoXFactory