NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI

 

AKTUELNOSTI

STRANA 3/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Aktuelnosti arhiva - STRANA 3 > "Dominantna i neželjena elita": Kapitalno djelo...

 

 

Knjiga Latinke Perović

"Dominantna i neželjena elita": Kapitalno djelo postjugoslavenske historiografije

Srpske elite nikada nisu imale dovoljno snage iskoristiti demokratski i modernizacijski potencijal; kada bi od Partije dobile po prstima, u pravilu su spas i izlaz tražile u okretanju onom što je izvjesno i sigurno – u naciji, tradiciji, a ne u pluralizmu i slobodi

 

Autor: Jaroslav Pecnik

14. decembar 2015, novilist.hr

 

Svojom obimnom studijom od skoro 700 stranica, naslovljenom "Dominantna i neželjena elita", s podnaslovom "Beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji (XX –XXI. vek)", dr. Latinka Perović, nesumnjivo danas vodeća srpska povjesničarka (a nekada, početkom 70-ih godina 20. stoljeća, jedan od lidera srpskog liberalizma) okrunila je svoj dugogodišnji i plodni znanstveno-teorijski rad.

Već desetljećima, nakon što su je uz Titovu asistenciju komunistički dogmati smijenili sa svih vodećih partijskih funkcija i time joj praktički onemogućili bilo kakav javni politički angažman, u tišini svog znanstvenog i stvaralačkog laboratorija ona istražuje i proučava, odnosno ispisuje maestralne stranice vezane uz čitav niz povijesno-društvenih tema.

Latinka Perović piše o ideologiji, nacionalizmu, ruskom narodnjaštvu, rusko-srpskim revolucionarnim vezama, a nadasve se bavi procesima modernizacije u Srbiji od sredine 19. stoljeća pa do naših dana. Intelektualno provokativno i znanstveno utemeljeno obrađuje izvornu povijesnu i arhivsku građu i sustavno nas obogaćuje svojim nemjerljivo značajnim prilozima kako bi što je moguće bolje razumjeli prohujalu epohu ovih prostora, prepunu idejnih kontroverzi, dramatičnih sukoba i krvavih ratova.

Usprkos (samo)izolaciji ona je iz sjene, sa margine, svojim teorijski osmišljenim, hrabrim i razumnim istupima, čvrstim moralnim stavovima uvijek bila i ostala na liniji kritičkog humanizma i antidogmatskog promišljanja naše političke i društvene realnosti i uvijek je proučava samo kao (dis)kontinuitet povijesnih procesa. Vremenom se i mimo svoje volje, upravo zahvaljujući jasnoći i čvrstoći vlastitih uvjerenja, pretvorila u ikonu tzv. druge Srbije; nametnula se kao osoba koja je u sebi na najbolji i najplemenitiji način, u eri prljave, ratne Miloševićeve nacionalističke histerije i svih (po)ratnih strahota, prezentirala ono malo (reliquiae reliquiarum) još prisutnog i preostalog građanskog, liberalnog duha i tako pružala otpor sveprisutnom šovinističkom zlu koje je haralo ovim prostorima.

 

Zarobljenici filozofije palanke

Nažalost, brutalnom politikom krutih komunističkih aparatčika, a potom i Voždovog režima, protjerana u "intelektualno podzemlje", dr. Perović cijelo je vrijeme svog prisilnog duhovnog egzila posvetila strasnom traženju mogućnosti modernizacije srpskog društva. Iznalaženju alternativa postojećim modelima, utemeljenim na ideološkoj isključivosti, samodostatnosti vlasti i moći, svjesna da vladajuća paradigma filozofije palanke, zatvorenog, (samo)destruktivnog društva onemogućava i sputava Srbiju za bilo kakve ozbiljnije društvene reforme. Na sebe je preuzela tešku i nezahvalnu, pomalo prometejsku ulogu: pomoći vlastitoj sredini da konačno osvijesti zlo koje je okružuje, da se oslobodi opsjednutosti lažnim mitovima i nacionalističkim i ksenofobnim predrasudama i da se već jednom otvoreno pogleda u oči i shvati što su i gdje su Srbi danas, da shvate dramu i užase krvavih kalvarija kroz koje su i drugi narodi (uključujući dakako i brojne Srbe koji se nisu slagali s osvajačkom velikosrpskom politikom) zarad njihove šovinističke politike prolazili i stradavali.

Etnička netrpeljivost, vjerska isključivost, kulturološka i ideološka prepotencija obesmislili su živote stotina tisuća ljudi, pretvorili im egzistenciju u pravi pakao, urušili sve društvene vrijednosti i na koncu na desetine tisuća ljudi poslali u smrt opravdavajući to navodno višim, a zapravo zločinačkim ciljevima i interesima. A, gđa. Latinka Perović je u svojim knjigama, tekstovima, istupima neprestano upozoravala: "Pokušajmo shvatiti celinu jer tek i samo kroz celinu možemo shvatiti dramu koja nam se dogodila i još uvek događa".

"Dominantna i neželjena elita" je knjiga koja je sastavljena od trinaest portreta istaknutih srpskih političara i intelektualaca. Njih dvanaest – Marko Nikezić, Koča Popović, Milovan Đilas, Ivan Đurić, Novak Pribićević, Slobodan Inić, Ivan Stambolić, Olga Popović-Obradović, Sima Ćirković, Zoran Đinđić, Bogdan Bogdanović i Radomir Konstantinović – su pripadnici neželjene, neoliberalne elite a samo jedan – Dobrica Ćosić – reprezentira dominantnu narodnjačko-radikalsko-nacionalističku elitu.

 

Sindrom "oca nacije"

Upravo stoga što je u sebi spojio boljševičko i nacionalističko, režimsko i disidentsko, mnogi su u Srbiji Ćosića doživljavali kao "oca nacije", a i on sam se vremenom uživio u tu ulogu i ponašao se kao novozavjetni prorok kojem je namijenjeno da predvodi svoje stado. Jedan dio kritičara, koji su u pravilu iskazivali laude djelu Latinke Perović, ukazao je na određeni nesrazmjer u autoričinom tretiranju dominantnih i neželjenih elita; smatrali su da je previše prostora posvećeno Dobrici Ćosiću, te da je možda u knjigu trebalo uključiti i još neke druge intelektualce, poput Mirka Tepavca i Miloša Minića, kako bi se dobila cjelovita slika jedne burne i po mnogo čemu izuzetne epohe.

Međutim, dr. Perović je posvećenost Ćosićevom djelu objašnjavala ulogom koju je on imao u dugom vremenskom periodu od gotovo 60 godina, prije svega kao partijski ideolog, apologet komunizma, a potom disident i na koncu ideolog antikomunističke i nacionalističke Srbije. Naprosto, nametnuo se kao središnja figura dominantnih idejnih i političkih zbivanja u Srbiji. Upravo zahvaljujući tom i takvom "ideološkom alatu", ugledna srpska povjesničarka i recenzentica ove knjige dr. Dubravka Stojanović napisala je: "On je mogao povezati i desno orijentirane intelektualce koji su se okupljali u Siminoj 9 (radi se o društvu koje je u tom disidentskom prostoru okupio Borislav Mihajlović – Mihiz, a među kojima treba istaknuti Miću Popovića, Dejana Medakovića, Antonija Isakovića i Mihaila Đurića) i one levo orijentirane oko časopisa Praxis (Mihajlo Marković i Ljuba Tadić), a svima njima je bio veza s društvenim strukturama, u prvom redu preko Slobodana Penezića Krcuna" (jedan od najutjecajnijih Titovih suradnika i siva eminencija tajnih službi).

Moć koju je Ćosić imao u svim tim različitim razdobljima srpske povijesti gđa Perović je usporedila samo s onom koju je krajem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća imao famozni Nikola Pašić, ali sličnost se nije iscrpljivala samo na planu utjecaja i moći, već i u poimanju slobode. Naime Pašić je "slobodu naroda" pretpostavljao slobodi individue, a Ćosić je i sam bio opsjednut sličnom mišljenju. Iako je bilo osoba – tvrdi dr. Perović – koje su bile kompetentnije i školovanije od Ćosića, on je bio vodeća osobnost u Srbiji toga doba, a njegova važnost i legitimitet proizlazili su iz njegova sudjelovanja u komunističkoj revoluciji i bliskim vezama s predvodnicima komunističke i nacionalističke Srbije. Tako se može objasniti svojevrsni paradoks: Ćosić nije nikada negirao antifašizam kao vrijednost, ali to ga nije priječilo da se približi četništvu i antikomunizmu. Četništvu kao mentalnoj, a antikomunizmu kao identifikacijskoj osobini nacionalizma.

 

Apostol nacionalizma

Ćosić je tzv. srpsko pitanje smatrao prioritetnim problemom Titove Jugoslavije i kao "privrženik državnog socijalizma" uvijek je oslonac za Srbe i Srbiju tražio u Rusiji, odnosno Sovjetskom Savezu. Ali rješenje srpskog pitanja možda je još i više od toga tražio u rezerviranosti prema svemu onome što u Srbiju dolazi iz Zapadne Europe. Primjerice, nakon smrti Marka Nikezića, jednog od korifeja liberalne Srbije (o kojem je Latinka Perović ispisala možda najbolje stranice ove knjige), Ćosić je ustvrdio da se radi o čovjeku koji zapravo nije razumio srpski nacionalni interes. Odnosno, tražio ga je u modernizaciji i vesternizaciji koja može samo duhovno unazaditi, a nikako unaprijediti "srpski nacion".

U tom kontekstu svakako je nezaobilazan Ćosićev odnos prema Titu i Aleksandru Rankoviću. Dok je jugoslavenskim društvom dominirao centralizirani, tvrdi jednopartijski sustav koji je bio u koleraciji sa srpskim interesima, Ćosić nije dovodio u pitanje vlast maršala Tita. Ali, kako i kada su jačale federalne republike, kako se širila decentralizacija, tako su se u Titovoj sjeni počeli razbuktavati sukobi koji su u svom "punom sjaju" emanirali nakon njegove smrti. Dok je još imao moć i snagu arbitrarnosti, Tito je uspješno pomirivao dogmatsko i modernizacijsko, ali postupno, kada su mu uslijed bolesti i starosti počele stvari izmicati kontroli, sve više su jačale platforme koje su vodile raspadu SKJ-a, dezintegraciji države i nacionalističkom ludilu koje je svoj logičan kraj doživjelo u krvavim ratovima i strašnim zločinima početkom 90-ih godina prošlog stoljeća.

Zanimljiva je i relacija prema Rankoviću kojeg danas u Srbiji mnogi fetišiziraju nastojeći nekada prvog čovjeka represivnog Titovog režima pretvoriti u nositelja borbe za ostvarenje srpskih interesa. Pretvaraju ga u ikonu neformalne opozicije Titu, iako on to stvarno nikada nije bio, ali kada je bio uklonjen sa svih funkcija (navodno zbog špijunaže Tita i njegove supruge Jovanke), srpska nacionalistička sredina (u čemu je sudjelovao i Ćosić) burno je reagirala smatrajući da im je "likvidirana ključna osoba u partijskom i državnom vodstvu".

Ćosić je nesumnjivo intelektualac od formata koji najbolje oslikava srpske ideološke podjele i svojim likom osvjetljava – kako piše Latinka Perović – "čitav niz drugih ljudi u intelektualnoj i političkoj eliti". U dugoj i bogatoj biografiji i pisca i političara, on je neprestano bio u žiži društvenih zbivanja, identificirao se sa srpskim narodom (pod čime je prije svega podrazumijevao seljake), a mnogi su ga stoga i doživljavali kao apostola srpskog nacionalizma koji se nakon tragičnog komunističkog iskustva (vjernik, otpadnik i grešnik) žrtvovao na "oltar otadžbine", u borbi za vlastitu državu. Pa ako treba, i kroz nove ratove, ne pitajući za cijenu.

Bez obzira na sve, dr. Perović smatra da Dobricu Ćosića treba proučavati i čitati na objektivan način, a ne degradirati ga kako to neki olako rade, ali još ga manje treba pretvarati u kult i legendu. Upravno suprotno – on u intelektualnoj i političkoj povijesti Srbije ima svoje kontroverzno, ali svakako zasluženo i značajno mjesto.

 

Kako razlikovati elite?

Ćosić, tvrdi ona, "predstavlja instituciju za sebe i to sa ogromnom samosvešću o tome", ali čini se da je pravi junak ove knjige – kako je to na beogradskoj tribini u Centru za kulturnu dekontaminaciju o ovoj knjizi rekao poznati vojvođanski književnik Laszlo Vegel – upravo "komunistički liberal Marko Nikezić čije su modernizacijske ideje 70-ih godina prošlog stoljeća bile osuđene kao liberalističke".

Naime, u partijskoj interpretaciji liberali su predstavljali nedovoljno energične borce za socijalističku pravovjernost, predbacivala im se popustljivost prema utjecajima Zapada i rezerviranost prema SSSR-u. Tito je za srpske liberale, kako tvrdi dr. Nebojša Popov, znao reći da su "možda poranili i preterali u svojim zahtevima". Ali, sukob unutar komunističkog vrha Srbije svršio je porazom Nikezića, Latinke Perović i društva; bila je obnovljena stara ideologija na kojoj su se formirale nove partijske elite. Drugim riječima, nije došlo do afirmacije "revolucije kao poretka slobode, već revolucije kao poretka jedne partije i njenog vođe".

Na zrenjaninskoj promociji knjige dr. Perović (listopad 2015) bile su iznijete zanimljive kritičke primjedbe na račun "dominantnih i neželjenih elita". Jedan od lidera tzv. druge Srbije, dr. Nebojša Popov, upitao kako razlikovati (ne)poželjne elite, posebice u sustavu koji nije imao razvijenu demokratsku kulturu, slobodne izbore, dakle kada su se voljom partijskog vrha postavljale ili udaljavale elite? I što je možda još važnije, do koje mjere su i poželjne i nepoželjne elite sudjelovale u stvaranju Titova kulta, jer nisu ga formirali samo odani, već i oni koji su mu se suprotstavljali?

Ali, istine radi treba upozoriti da je upravo Nikezićev krug već tada upozoravao kamo može odvesti nekontrolirani rast srpskog nacionalizma, koje strahote može svojom eskalacijom ostaviti za sobom. Naravno, dominantne su se i neželjene elite dodirivale i prožimale, ne postoji jasna linija podjele, ali ipak nekakva razdjelnica je odnos prema modernitetu i demokraciji. Nikezić je bio svjestan činjenice da se modernizacija može autentično izvesti samo "odozdo", a istodobno bio je svjestan kako se u jednom tradicionalističkom društvu poput srpskog procesi modernizacije ne mogu izvesti bez sudjelovanja elite i partije kojoj pripadaju. Dakle, "odozgo", ali to su onda uvijek bili strogo kontrolirani pravci razvoja.

 

Na stranputici povijesti

Latinka Perović je u nekoliko navrata naglašavala da je pisala o ljudima koje je cijenila, osobno poznavala, s kojima je polemizirala i koji su svojim duhovnim političkim značajem oblikovali srpski, jugoslavenski, pa samim time i naš povijesni kontekst. A, zadaća je povijesti, smatra ona, uključiti što je moguće više dimenzija kako bi se jasno ukazalo na osnovnu tezu ovoga rada: Srbija nikada od sredine 19. stoljeća pa do danas nije imala samo jednu mogućnost, odnosno alternativu. Međutim, elite nikada nisu imale dovoljno snage iskoristiti demokratski i modernizacijski potencijal; uvijek bi se uplašile vlastite hrabrosti, te kada bi od Partije dobile po prstima, u pravilu su spas i izlaz tražile u okretanju onom što je izvjesno i sigurno. Dakle, naciji, tradiciji, a ne pluralizmu, slobodi i prosperitetu.

U tom pogledu liberali su bili izuzetak i zato su morali biti drastično kažnjeni. Filozofija palanačkog uvijek je nadvladavala filozofiju građanskog. Gotovo o svakom od 13 osoba koja je analizirala u svom kapitalnom djelu (posebice treba obratiti pozornost na studiju o radu i djelu pomalo zaboravljene, ali intelektualno nezaobilazne dr. Olge Popović-Obradović) dr. Perović je kao erudit par excellance snagom svog punokrvnog kritičkog i istraživačkog angažmana ispisala maestralne stranice koje nesumnjivo spadaju u sam vrh srpske, ali i šire postjugoslavenske historiografije. Možda je trebala uvrstiti još ponekog, primjerice književnike poput Mirka Kovača i Danila Kiša (što recimo smatra Vegel), ali i bez toga ova knjiga je jasna i konzistentna slika cjelovite povijesne zbilje srpskih elita i njenih realnih političkih i intelektualnih (ne)mogućnosti.

Mnogi od objavljenih radova napisani su još prije petnaestak godina, ali za potrebe cjeline knjige autorica ih je prilagodila i doradila kako bi markantne pojave srpske političke i intelektualne elite što objektivnije i obuhvatnije prikazala. Prikaz ide kroz tri razine: biografske bilješke, potom paradigmatski tekst portretiranog autora i na koncu autorski tekst koji nam pruža svu dubinu povijesnog i širinu istraživačkog uvida u (za)danu problematiku.

Latinka Perović je ovu knjigu pisala s jasnim ciljem: "Odgovoriti na pitanje zašto su i Srbija i Jugoslavija zapale u takvu krizu iz koje nije bilo izlaza bez krvavog građanskog rata" (dr. Dubravka Stojanović). Ali, odgovor se nameće sam po sebi: društva koja su bila više koncentrirana na naciju, mit, antimodernost i jednoumnost, liberalno-demokratsku alternativu sustavno su gušile i ignorirale, pa na koncu i fizički uništavale (sjetimo se samo ubojstva Stambolića i Đinđića, ili Đilasovog dugodobnog robijanja), strahujući od modernizacijskih neizvjesnosti. Gdje dominira kolektivno, uvijek je malo mjesta za individualno; gdje dominira tradicionalno, uvijek se živi u strahu od moderniteta.

Ova se knjiga, kako piše autorica, bavila pitanjima kako su pripadnici intelektualne i političke elite u Srbiji reagirali na izazove 20. stoljeća, u kojim su povijesnim koordinatama tražili rješenja i jesu li nazirali perspektivu. Odnosno, kako su uspijevali odgovoriti na paradoks suvremenog srpskog društva koje je istodobno bilo i još uvijek jest, otvoreno i zatvoreno, i koje upravo s toga, bez ogleda na dobronamjernost ponuđenih rješenja, najčešće završava na stranputici povijesti.

 

AKTUELNOSTI

STRANA 3/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment