NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Aktuelnosti arhiva - STRANA 4 > Predavanja o moralnoj hrabrosti

 

Projekat „Make a difference – Be the Change“

Predavanja o moralnoj hrabrosti

U novembru 2012. godine, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je završio sa serijom predavanja o moralnoj hrabrosti. U ovom periodu, organizovao je još pet debata u nekoliko srednjih škola i fakulteta.

Razgovori na ovu temu vođeni su sa studentima i učenicima Druge ekonomske škole, Fakulteta za medije i komunikaciju (Univerzitet Singidunum), Pete beogradske gimnazije, umetničke srednje škole Art Media i Fakulteta političkih nauka (Univerzitet u Beogradu).

Srđan Barišić, sociolog i dugogodišnji pedagog, razgovarao je sa mladima na temu uloge i značaja branitelja ljudskih prava za demokratizaciju društva.

Pokrenuta su pitanja o tome, ko su uopšte branitelji ljudskih prava, da li je to profesija ili građanska i moralna dužnost svakoga od nas i sl. Debate su vođene na primerima sa kojima se mladi u Srbiju susreću svakoga dana.

Iz razgovora sa studentima i učenicima proizlazi da društvena klima i međuljudski odnosi obeshrabruju pokušaje zaštite ljudskih prava. Takođe, mladi su isticali da sistem vrednosti u njihovom okruženju (porodičnom, obrazovnom, kao i širem društvenom), ni na koji način ne podstiče individualnost, niti različitost, već upravo suprotno.

Predavanja o moralnoj hrabrosti Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji organizuje u okviru projekta „Be the Change – Make a Difference“, u saradnji sa organizacijom GARIWO iz Sarajeva i Građanskim odborom za ljudska prava iz Zagreba. Projekat je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment