NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Aktuelnosti arhiva - STRANA 4 > Diskriminacija u obrazovanju

 

Diskriminacija u obrazovanju

Smederevo, 28. mart 2014.

 

VODIČ ZA OBRAZOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE
Protokol o prevenciji i postupanju u slučajevima diskriminacije (930kb) >>>

 

Autori: Vesna Dasukidis, Angelina Skarep, Milena Jerotijević, Jelena Mirkov Subić

 

Izdavač: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

 

Ova publikacija je nastala zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo, Srbija

 

Helsinški odbor je 28. marta 2014. u Smederevu održao sastanak sa predstavnicima obrazovnih ustanova, prosvetnim inspektorima i savetnicima. Sastanak je održan u okviru projekta pod nazivom „Podrška institucionalizaciji antidiskriminatornog ponašanje i prakse – II faza“ koji je realizovan uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Tokom proteklih godinu dana tim Helsinškog odbora posetio je pet osnovnih škola u Smederevu, Smederevskoj Palanci i Kostolcu, i razgovarao sa nastavnim osobljem o raznim vidovima diskriminacije na koje nailaze u obrazovnom sistemu. Razgovori su vođeni na osnovu predloga „liste pitanja za prepoznavanje diskriminacije u obrazovnim ustanovama“. Ovu listu takođe koriste prosvetni inspektori i savetnici prilikom kontrolnih poseta školama.

Učesnicima sastanka u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju – predstavnicima škola koje je tim Odbora posetio tokom 2013. godine i grupi prosvetnih inspektora i savetnika iz školskih uprava – predstavljena je i tek publikovana brošura „Vodič za obrazovanje bez diskriminacije: protokol o prevenciji i postupanju u slučajevima diskriminacije“.

Koordinatorka projekta Jelena Mirkov Subić predstavila je rezulatate ispitivanja i upitnika na osnovu kojeg je i izrađena analiza stanja u školama.

Psihološkinja Milena Jerotijević je govorila o značaju reagovanja i prepoznavanja diskriminacije, značaju pravila za zabranu diskriminacije sa aspekta razvoja učenika kao pojedinaca, kao i o prikrivenoj diskriminaciji koja, poput otvorene, može veoma negativno da odredi individualni razvoj. U tom kontekstu, istakla je, veoma je važno da se konačno usvoji Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije u obrazovanju. „Momenat u kojem ne prepoznajemo diskriminaciju ne oslobađa nas odgovornosti, pogotovo ukoliko radimo u obrazovnoj instituciji...Svi zaposleni treba dobro da razmisle o tome kakva su opšta postignuća učenika koji pripadaju nekoj osetljivoj grupi i da li je eventualni opšti uspeh učenika rezultat nekog oblika dugotrajne diskriminacije. Prijava zbog slučajeva diskriminacije u poslednjih par godina gotovo da i nema kada je reč o upisu dece u škole, jer je to sada zakonski regulisano i pokriveno. Ono što pak nije dovoljno regulisano i gde diskriminacija može da se javi jeste neophodna podrška deci iz osetljivih grupa. Svaka podrška znači smanjenje marginalizacije, a marginalizacija podrazumeva diskriminaciju. Diskriminacije u obrazovanju nema ako je pojedinac uvažen, prihvaćen i podržan“, rekla je, između ostalog Milena Jerotijević.

Prosvetna savetnica Angelina Skarep se posebno osvrnula na pojmove od značaja za prepoznavanje diskriminacije i na potrebu da se svi učesnici obrazovnog sistema dobro upoznaju sa važećom zakonskom regulativom. „Svi mi imamo određene predrasude, ali da one ne smeju biti osnov za naše delovanje i reakcije, jer svaka predrasuda u akciji predstavlja diskriminaciju“, rekla je.

Prosvetna inspektorka Vesna Dasukidi je učesnicima skupa predstavila Protokol o prevenciji i postupanju u slučajevima diskriminacije, precizirajući šta je sve potrebno da škola uradi kako do diskriminacije ne bi došlo: da definiše pravila ponašanja, koja su razumljiva i lako primenljiva, da edukuje nastavni kadar, i da osmišljava kreativne aktivnosti poput tribina, predavanja, seminara, radionica ili predstava.

Učesnici završnog sastanka su veoma pozitivno reagovali na predstavljenu brošuru. Evo, nekoliko njihovih komentara:

„Diskriminaciji u obrazovanju do sada nije poklanjano onoliko pažnje koliko bi trebalo“.

„Ova brošura je veoma praktična, jer do sada niko nije na ovakav način obradio temu diskriminacije u obrazovanju, tako da sve što vas o diskriminaciji zanima, možete ovde pronaći“.

„Odličan vodič i priručnik“.

„Nije nam potrebno usvajanje Pravilnika o bližim kriterijumima za prepoznavanje diskriminacije, jer je diskriminacija u obrazovanju dovoljno regulisana zakonskim i podzakonskim aktima. Potrebno je samo edukovati zaposlene i dati im praktična znanja“.

„Potreban je poseban im za zaštitu od diskriminacije ili da postojeći tim za zaštitu od nasilja proširi svoju nadležnost i na diskriminaciju“.

„Mislimo da je potrebno da i druge školske uprave budu upoznate sa ovim Vodičem i Protokolom“.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment