NASLOVNA
- AKTUELNOSTI -

AKTUELNOSTI

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

INFO   :::  Naslovna - Aktuelnosti > Aktuelnosti arhiva - STRANA 4 > 4. Međunarodna konferencija “Ka jačanju uloge žena u...

 

 

U organizaciji Regionalnog ženskog lobija za mir, bezbednost i pravdu u Jugoistočnoj Evropi (RWL SEE)

4. Međunarodna konferencija “Ka jačanju uloge žena u politici, u mirovnim i procesima EU integracije”

SARANDAŠKA DEKLARACIJA

Saranda, Albanija, 18-19. septembar 2014.

 

Više od 70 istaknutih političarki i aktivistkinja civilnog društva Zapadnog Balkana okupilo se u gradu Sarandi, u Albaniji, 18-19. septembra 2014. na međunarodnoj konferenciji “Ka jačanju uloge žena u politici, u mirovnim i procesima EU integracije” na kojoj su razmotrile i usvojile niz preporuka za jačanje uloge žena u procesima učvršćenja regionalnog mira i bezbednosti, i donošenja političkih odluka. Poseban naglasak bio je na integraciji u EU i sprovođenju mirovnih sporazuma u regionu.

Konferenciju je organizovao Regionalni ženski lobi za mir, bezbednost i pravdu u Jugoistočnoj Evropi (RWL SEE) u partnerstvu sa UN Women i uz podršku vlada Švedske i Albanije. Među najistaknutijim učesnicama bile su: Edita Tahiri, potpredsednica Vlade Kosova; Dijana Vukomanović, potpredsednica Socijalističke partije Srbije (SPS); Ingibjorg Solrun Gisladottir, imenovana regionalna direktorka Kancelarije UN Women za Evropu i Centralnu Aziju, i imenovana predstavnica UN Women u Republici Turskoj; Elisabeth Rehn, bivša državna ministarka Finske, i Eglantina Gjermeni, ministarska urbanizma i turizma Albanije. Ulrike Lunacek iz Evropskog parlamenta dala je izjavu putem video-linka.

 

Preporuke RWL SEE, UN Women i svih učesnica konferencije:

1. Potrebno je da integracija u EU bude mirovni projekat dovoljno moćan da međusobne odnose država i naroda Zapadnog Balkana preusmeri ka održivom miru i stabilnosti, ubrza proces integracija zemalja u EU, iziskuje od tih zemalja traži da jačaju evropske reforme i pomogne im se u ostvarivanju tih ciljeva.

2. Potrebno je neprekidno zagovarati proces proširenja EU i objašnjavati javnosti da je proširenje šansa za Zapadni Balkan da uhvati korak sa Zapadnom Evropom, kao i osnaživati žene u svakoj od zemalja kroz implementaciju politika EU i nacionalnih standarda. Takođe, potrebno je zahtevati sve veću ulogu žena u procesu integracije u EU.

3. Učesnice su još jednom istakle svoju podršku briselskom dijalogu i pozvale obe zemlje da u potpunosti i efikasno realizuju sve do sada postignute sporazume. Uspešna implementacija podrazumeva sveobuhvatan proces na svim nivoima institucija i društva. Interetnički dijalog Srba i Albanaca na Kosovu je od posebne važnosti, s obzirom da je Briselski sporazum u interesu svih građana i doprinosi regionalnom miru i stabilnosti. Briselski dijalog bi mogao biti i model izgradnje mira za rešavanje drugih razmimoilaženja u regionu. U tom dijalogu žene treba da imaju sve veću ulogu u tekućim mirovnim procesima i procesima koji tek predstoje. Promišljanje budućnosti, a ne prošlosti, treba da bude naša zvezda vodilja ka društvu mira i stabilnosti.

4. RWL SEE predstavlja uspešan model regionalne saradnje i izgradnje mira, i zato ga je potrebno uključiti kao partnera u mirovne procese u regionu, i koristiti kao uzor za mirovne procese u drugim regionima u svetu.

5. Žene su i dalje nedovoljno zastupljene u politici i procesu donošenja odluka. Tražimo da žene budu više zastupljene u vladama, rukovodstima političkih partija, parlamentu i lokalnim samoupravama kao gradonačelnice. Apelujemo na žene da se aktivnije postave prema mestima koja im pripadaju u rukovodstvima političkih partija umesto da čekaju da im takve ponude dođu od partijskih rukovodstava. Ženske parlamentarne mreže i razni oblici tesne saradnje političarki i žena iz organizacija civilnog društva od ključnog su značaja za osnaživanje žena.

6. Pored odgovarajućih zakona za zaštitu i unapređenje rodne ravnopravnosti, potrebno je razviti više programa afirmativne akcije na nacionalnom i međunarodnom planu, koji će ohrabrivati i podržavati još više žena na političkim funkcijama s obzirom da žene, kao liderke, imaju kapacitet da rade za dobrobit društva.

7. Saradnja političarki i aktivistkinja civilnog društva treba da bude još efikasnija, a uloga žena u civilnom društvu uvaženija. Države treba da odvoje više sredstava za finansiranje ženskih organizacija civilnog društva.

8. Mlade liderke treba pripremati da budu faktori promena kroz ustanovljavanje jedne regionalne akademije u čemu bi RWL SEE mogao odigrati ključnu ulogu.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

AKTUELNOSTI

STRANA 4/5 ::: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment