EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Edukacija - STRANA 2 > Seminar o borbi protiv diskriminacije namenjen nevladinim organizacijama

 

Seminar o borbi protiv diskriminacije namenjen nevladinim organizacijama

26-28. oktobar 2011. godine

Priručnik - MS Word (1.39mb) >>>

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je 26-28. oktobra organizovao Seminar o borbi protiv diskriminacije namenjen nevladinim organizacijama (NVO). Reč je o treningu o tome na koji način nevladine organizacije treba da reaguju kada se susretnu sa slučajevima diskriminacije. Trening se održao u Hotelu Prag u Beogradu. Na treningu je učestvovalo 23 predstavnika iz različitih nevladinih organizacija iz Beograda, Novog Sada, Leskovca i Novog Pazara.

Prvog dana seminara je, nakon detaljne prezentacije projekta od strane Jelene Džombić iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, govorio Dejan Milenković na temu Pravnog okvira sprečavanja i zabrane diskriminacije u Srbiji (Ustav Srbije, Zakon o zabrani diskriminacije i drugi zakoni koji se odnose na zabranu diskriminacije, usaglašenost pravnog okvira sa direktivama EU, uloga i značaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana u sprečavanju i borbi protiv diskriminacije). Nakon toga usledila je prva radionica na temu Partnerstvo i umrežavanje (šta je to partnerstvo, predstavljanje hipotetičkog slučaja, diskusija oko strateškog pristupa, utvrđivanje odnosa između NVO i drugih aktera, šta su beneficije, rizici i izazovi partnerstva u Srbiji). Drugog dana seminar je počeo sa drugom po redu radionicom na temu Postupanja u slučaju diskriminacije (Metodologija rada sa marginalizovanim grupama, o čemu voditi računa - najčešće greške, predstavljanje hipotetičkog slučaja) o kojoj je govorila Milica Đorđević iz Centra za integraciju mladih. Nakon toga Dušan Kosanović je govorio o Odnosu medija i NVO u slučajevima diskriminacije, način plasiranja informacija u medije, "Logika" medija, specifičnosti štampe, TV, radija i web-a, kvalitetna mailing lista, i o tome kako informacija preko društvenih mreža postaje vest). Na kraju, seminar je završen poslednjom radionicom na temu Zastupanja (Advocasy), gde je Pavel Domonji govorio o načinu rada nezavisnih institucija, Ombudsmana, šta NVO može da dobije od nezavisnih institucija, o lobiranju NGO za prava marginalizovanih grupa, koje veštine treba unaprediti u slučajevima strateškog zastupanja).

Na seminaru je prikazan i Nacionalni materijal o borbi protiv diskriminacije koji je priredio Doc. dr Dejan Milenković.

Seminar se sprovodi uz podršku Human Rights Consultancy. Uz podršku ove organizacije seminari sa istom temom se sprovode, pored Srbije, u još 33 zemlje.

Sledeći seminar, kao nastavak prvog, održaće se u februaru 2012. godine u Beogradu u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment