EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Edukacija - STRANA 2 > Regionalna konferencija „Edukacija za ljudska prava i aktivno građanstvo na... - GALERIJA

 

Regionalna konferencija „Edukacija za ljudska prava i aktivno građanstvo na Zapadnom Balkanu – izazovi i mogućnosti”

Beograd, 21. i 22. januar 2014.

Acrobat PDF (224kb) >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment