EDUKACIJA

Literatura  |  Omladinske grupe  |  Škole ljudskih prava

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

INFO   :::  Edukacija - STRANA 2 > Predavanja o moralnoj hrabrosti

 

 

Projekat „Make a difference – Be the Change“

Predavanja o moralnoj hrabrosti

20. februar 2014.

 

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji je, u okviru serije predavanja o moralnoj hrabrosti, tokom 2013. godine organizovao više debata i predavanja u srednjim školama u Beogradu. Razgovori na ovu temu vođeni su sa učenicima Četvrte beogradske gimnazije, Četrnaeste beogradske gimnazije, srednje škole Ruđer Bošković, Gimnazije Sveti Sava, Trinaeste beogradske gimnazije i drugih škola.

Srđan Barišić, sociolog i dugogodišnji pedagog, razgovarao je sa mladima na temu uloge i značaja branitelja ljudskih prava za demokratizaciju društva. Pokrenuta su pitanja o tome, ko su uopšte branitelji ljudskih prava, da li je to profesija ili građanska i moralna dužnost svakoga od nas i sl. Debate su vođene na primerima sa kojima se mladi u Srbiju susreću svakoga dana.

Iz razgovora sa studentima i učenicima proizlazi da društvena klima i međuljudski odnosi obeshrabruju pokušaje zaštite ljudskih prava. Takođe, mladi su istakli da sistem vrednosti u njihovom okruženju (porodičnom, obrazovnom, kao i širem društvenom), ni na koji način ne podstiče individualnost niti različitost, već upravo suprotno.

Predavanja o moralnoj hrabrosti Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji organizuje u okviru projekta „Be the Change – Make a Difference“, u saradnji sa organizacijom GARIWO iz Sarajeva i Građanskim odborom za ljudska prava iz Zagreba. Projekat je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

Jelena Džombić
Koordinatorka projekta.

 

GALERIJA:::

 

 

 

 

 

 

EDUKACIJA

STRANA 2/2 ::: 1 | 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright * Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji - 2008

Web Design * Eksperiment